Ngày 12/7, Cục Công Thương địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam. Đại biểu tham dự Hội nghị là đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương: Cục Hoá chất; Cục Điều tiết điện lực, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số; Cục Xúc tiến thương mại; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Khoa học công nghệ, Vụ kế hoạch,…

Báo cáo từ Hội nghị cho thấy, tiếp đà tăng trưởng khả quan của năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019, diện mạo ngành Công Thương khu vực phía Nam khá sáng Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực tăng 11,87% . Đặc biệt, nửa đầu năm 2019, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã xuất siêu trên 7,7 tỷ đồng.

Sự khởi sắc của ngành Công Thương khu vực những tháng đầu năm có sự đóng góp lớn của Sở Công Thương các địa phương trong việc tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành những chính sách kịp thời, hiệu quả; sát sao triển khai và đạt hiệu quả tốt các chương trình, nhiệm vụ đưcọ giao…

Để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2019, ngành Công Thương các địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Công Thương; tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Những kết quả đã đạt được của ngành công thương tại khu vực là nền tảng cho ngành hoàn thành kế hoạch năm 2019. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức tăng bình quân chung của cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực ước đạt 2.841.141 tỷ đồng, tăng 12,91%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn khu vực ước đạt 119,79 tỷ USD, tăng 9,35% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Hội nghị đã thống nhất đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực thự hiện các giải pháp sát sườn. Theo đó, trong lĩnh vực công nghiệp, các địa phương đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, các công trình, dự án điện, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và bảo đảm chất lượng đầu tư các dự án công nghiệp trọng điểm của khu vực; khuyến khích các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng mẫu mã sản phẩm, ưu tiên công nghệ sạch, phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản…

Lĩnh vực thương mại, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nước gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" một cách thiết thực, hiệu quả; triển khai tốt chương trình xúc tiến thương mại trong nước để hỗ trợ doanh nghiệp, sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời quan tâm khai thác tối đa tiềm năng thị trường trong nước.

Lĩnh vực năng lượng, các địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Công ty Điện lực và các địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt; đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ đầu tư cấp điện tại các tuyến bức xúc trên địa bàn; ngầm hóa hệ thống điện trung, hạ thế tại khu vực đô thị thành phố; triển khai cải tạo, đầu tư phát triển lưới điện trung thế và trạm biến áp theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố đã được phê duyệt…


ARIT