Triển khai thực hiện Thông tư 26/2014/TT-BCT và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018, Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã cùng chủ trì và phối hợp với các Sở Công Thương trong khu vực, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền phía Bắc năm 2018

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền phía Bắc năm 2018 nhằm lựa chọn và kịp thời tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất lượng, có giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Để triển khai thực hiện công tác bình chọn sản phẩm đạt hiệu quả, kết hợp với chương trình, khuôn khổ Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc-năm 2018; ngay từ những tháng đầu năm 2018, Cục Công Thương địa phương đã có công văn hướng dẫn các Sở Công Thương trong khu vực thực hiện công tác bình chọn tại các địa phương và chuẩn bị hồ sơ cho tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký, Hội đồng bình chọn đã nhận được 134 bộ hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Trong đó: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 42 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 57 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 12 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 23 sản phẩm.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký và sản phẩm, Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đã thực hiện công tác bình chọn theo các quy định về thủ tục, trình tự và các nguyên tắc như quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng đã bình chọn được 63 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018. Danh sách chi tiết xem tại đây.

Các sản phẩm đạt giải lần này là các sản phẩm tiêu biểu của khu vực; có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường; đồng thời đáp ứng được các tiêu chí về bảo vệ môi trường; là những đại diện xứng đáng của các sản phẩm công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc.

Lễ tôn vinh các sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực đã được Cục Công Thương địa phương phối hợp với Ban tổ chức Hội chợ triển lãm hàng CNNTTB khu vực phía Bắc, tổ chức vào tối ngày 01 tháng 8 năm 2018. Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đặng Hoàng An và ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận, kỷ niệm chương cho các đơn vị có sản phẩm đạt giải. Các sản phẩm đạt giải ngoài các phần thưởng được nhận sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động,… theo chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương.

 

TTCN (ARIT)