Với mục tiêu hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để bảo vệ môi trường, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long (Trung tâm) đã lập đề án "Hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường", được Sở Công Thương Tỉnh thẩm định phê duyệt.

Theo đó, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Ba Khánh tại địa chỉ số 24D, ấp Tân Quới Tây, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long 158,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương (tổng kinh phí đề án hơn 705 triệu đồng) đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng, nước thải trong quá trình sản xuất tại Cơ sở đã được xử lý loại bỏ các chất độc hại trước khi thải ra bên ngoài, góp phần bảo vệ môi trường nước tại địa phương.


Với việc hỗ trợ một phần kinh phí để cơ sở CNNT nâng cấp hệ thống xử lý nước thải không những góp phần giúp cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư mà còn tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất ổn định và phát triển bền vững. Hoạt động khuyến công này có ý nghĩa thiết thực trong điều kiện thực tế cũng như thực hiện chính sách của Nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.


K.C