Tin mới
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Bộ Công Thương tiến hành đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và đề xuất xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định trên; Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị định trên địa bàn; nội dung cụ thể như sau:
Về nội dung đánh giá Việc tổ chức đánh giá được thực hiện từ cấp huyện có quy hoạch CCN đến các Sở, ngành chức năng quản lý liên quan đến CCN. Nội dung tập trung: đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP; hiệu ...
Hoạt động Công Thương
KHUYẾN CÔNG
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2021, đồng thời chuẩn bị công tác thẩm định cấp Bộ các đề án/nhiệm vụ đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022, Cục Công ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Bằng cách hỗ trợ thực hiện các hoạt động sản xuất, quảng bá, kết nối tiêu thụ, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam đang nỗ lực tạo cơ hội cho sản phẩm công nghiệp nông ...