Tin mới
Thực hiện quy định về chế độ báo cáo đối với cụm công nghiệp tại Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về tình hình quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp năm 2021 của địa phương.
Đề cương báo cáo tải về tại đây. Báo cáo của Sở Công Thương đề nghị gửi về Cục Công Thương địa phương trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp. Cán bộ đầu mối nhận file mềm báo cáo: Nguyễn Thị Phú, Chuyên viên phòng Quản lý cụm công nghiệp, Cục Công Thương địa phương.  Điện thoại: 024.22218288/0971903157 ...
Hoạt động Công Thương
Chiều ngày 15/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm ...
KHUYẾN CÔNG
Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2021, đồng thời chuẩn bị công tác thẩm định cấp Bộ các đề án/nhiệm vụ đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022, Cục Công ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU