Tin mới
Ngày 23/9/2022, tại TP Thanh Hóa, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII, năm 2022”. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương; các Sở, ban, ngành, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương và Ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - chủ trì Hội nghị.
Đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh “Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII, năm 2022” được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2021 và 9 tháng đầu năm ...
Hoạt động Công Thương
Ngày 23/9/2022, tại TP Thanh Hóa, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ VIII, năm ...
KHUYẾN CÔNG
Chiều 18/8, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII ...
Cụm công nghiệp
Mới đây, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14 ...