Tin mới
Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đảm bảo quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp bền vững, trật tự, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kịp thời tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP – gọi tắt là Nghị định số 32/2024/NĐ-CP).
Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, có một số điểm mới nổi bật và một số thay đổi đáng chú ý so với các Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trước đây như sau: 1. Để phù hợp với quy định của Luật Đất đai hiện hành (khoản ...
Hoạt động Công Thương
Chiều ngày 29/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Họp báo thường kỳ về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại 3 tháng đầu năm 2024. Theo đó, sản xuất công nghiệp, thương mại ...
Cụm công nghiệp
Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đảm bảo quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp bền vững, trật tự, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Yên Thành là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây có làng gốm Bồ Bát - được xem là làng nghề gốm sứ thuở sơ khai, là “tổ nghề” của làng gốm ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Thực hiện Kế hoạch số 2218/KH-HĐBC ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng bình chọn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; Quyết định ...