Tin mới
Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). Tham dự và chủ trì Hội nghị hội nghị có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương; ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN  (Nghị định số 68) không còn phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong công tác triển khai. Cụ thể, theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, quy hoạch phát triển CCN cấp tỉnh tiếp ...
Hoạt động Công Thương
Ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình ...
Cụm công nghiệp
Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Xác định chính sách là nền tảng cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa cơ chế, chính sách và ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức ...