Tin mới
Mới đây, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo và cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá dịch vụ hạ tầng tại các cụm công nghiệp được phê duyệt Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; theo ...
Hoạt động Công Thương
Mới đây, tại buổi làm việc của Đoàn công tác Quốc hội với tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những gợi ý để tỉnh Phú Thọ có hướng đột phá phát triển.
KHUYẾN CÔNG
Nhằm tăng cường các hoạt động khuyến công, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương; triển khai hiệu quả kế ...
Cụm công nghiệp
Mới đây, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Quả macca sấy của Công ty TNHH MTV Đạt Thuỷ (Sơn La) là một trong bốn sản phẩm của tỉnh Sơn La được Bộ Công Thương bình chọn cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia ...