Tin mới
Thông qua nhiều hoạt động, Sở Công Thương đang đồng hành cùng các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của tỉnh phát triển.
Bắc Kạn hiện có 5 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018, bao gồm: Miến dong Nhất Thiện Ba Bể, miến dong Chính Tuyển; Trịnh Năng Curcumin, Trịnh Năng gấc, tinh nghệ Bắc Kạn và 2 sản phẩm được chứng nhận CNNT tiêu biếu cấp quốc gia, gồm: Miến dong Nhất Thiện Ba Bể, tinh ...
Hoạt động Công Thương
Trong đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại mới được phê duyệt gần đây, UBND thành phố Cần Thơ định hướng phát triển phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh, năng suất, chất ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU