Tin mới
Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN). 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương có Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Công Thương thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình; đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Cục Công Thương ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Năm 2020, Lạng Sơn chỉ có 1 cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Nội dung ...