Tin mới
Mới đây ngày 15/11, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nước thành viên, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức được ký kết. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương xin được giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung của các nhà Lãnh đạo về Hiệp định RCEP:   
Chúng tôi, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xing-ga-po, Thái Lan và Việt Nam - Ôtx-trây-lia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Niu-Di-lân, đã họp vào ngày 15 tháng ...
Hoạt động Công Thương
Mới đây ngày 15/11, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nước thành viên, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức được ký kết. Cổng ...
KHUYẾN CÔNG
Ngày 20/10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia về việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế ...
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu, khu vực phía Bắc năm 2020, Hội đồng bình chọn đã bình chọn được 110 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu ...