Tin mới
Là một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 được Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng lựa chọn, gửi đăng ký tham gia chương trình bình chọn cấp quốc gia năm 2021 do Hội đồng bình chọn (Bộ Công Thương) tổ chức, sản phẩm “Chiếu trúc” của Công ty TNHH MTV 688 (Cao Bằng) đã được Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo đánh giá cao và lọt vào danh sách các sản phẩm đạt đủ điều kiện được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.
Ưu điểm thuyết phục “Vượt trội về chất lượng; sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, sẵn có của địa phương; sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; doanh nghiệp giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương” là những ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Ban Giám ...
Hoạt động Công Thương
Theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, nửa đầu năm 2021, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, ngành Công Thương Lạng Sơn đã đạt nhiều kết qủa tích cực. Cụ thể, sản lượng sản phẩm công ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU