Tin mới
Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương, Cục CTĐP đã tích cực chủ động, phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cục, Cục ...
Hoạt động Công Thương
Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tới dự ...
KHUYẾN CÔNG
Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, Cục Công Thương địa phương đã trình Bộ Công Thương phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong ...
Cụm công nghiệp
Ngày 31/10, tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị bàn về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham dự và chủ trì Hội nghị là ông Ngô ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Thời gian qua, Làng nghề nói chung, làng nghề, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nói riêng đã được Đảng và Nhà nước, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rất quan tâm để phát triển.
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức ...