Tin mới
Dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và thương mại của Bắc Ninh, các Sở, ngành trong tỉnh đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và ổn định sản xuất, thương mại.
Theo số liệu từ UBND tỉnh Bắc Ninh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 của tỉnh giảm 2,2% so tháng trước và tăng 31,7% so cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm IIP của tỉnh vẫn tăng 14% so cùng kỳ năm 2020. Hiện có khoảng 500 doanh nghiệp trong các khu, cụm ...
Hoạt động Công Thương
Dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và thương mại của Bắc Ninh, các Sở, ngành trong tỉnh đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và ổn định sản xuất, thương mại.
Cụm công nghiệp
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Năm 2020, Lạng Sơn chỉ có 1 cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Nội dung ...