Tin mới
Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, Cục Công Thương địa phương đã trình Bộ Công Thương phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước của tỉnh Bạc Liêu. Hội chợ thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019 và cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2019, gắn với Lễ kỷ niệm 100 năm ra đời Bản dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành nhà Công tử Bạc Liêu.
“Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Du lịch Bạc Liêu năm 2019” đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và đặc biệt là hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài khu vực phía Nam. Theo Ban Tổ ...
Hoạt động Công Thương
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) như một công cụ để đảm bảo môi ...
KHUYẾN CÔNG
Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, Cục Công Thương địa phương đã trình Bộ Công Thương phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong ...
Cụm công nghiệp
Ngày 31/10, tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị bàn về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Tham dự và chủ trì Hội nghị là ông Ngô ...
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ
Kinh tế tập thể đã và đang đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và tiếp tục là thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó là những ý kiến được đưa ra ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức ...