Tin mới
Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc.
Theo đó, cụm công nghiệp Liên Hoa có quy mô 38,43 ha, thuộc địa bàn xã Liên Lộc và Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Là cụm công nghiệp đa ngành, trong đó chủ yếu thu hút các ngành sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh ...
KHUYẾN CÔNG
Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa, khoa học công nghệ của đất nước, một trong hai đầu tàu tăng trưởng, chiếm 16,2% GRDP của cả nước. Hà Nội có 1.350 làng nghề ...
Cụm công nghiệp
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU