SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Triển khai thực hiện kế hoạch số 720/KH-CTĐP-SCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã tổ chức, mời thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đi đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực tại một số địa phương đại diện cho khu vực phía Bắc từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2020 (Thanh Hóa: 04 cơ sở; Ninh Bình: 04 cơ sở; Hà Nam: 02 cơ sở).

Thành phần đoàn công tác gồm: Các thành viên HĐBC, Trưởng ban và các thành viên của BGK; đại diện phòng chuyên môn của Cục Công Thương địa phương; đại diện đơn vị chuyên môn của Sở Công Thương các ...
 Phải mất gần 1 năm học nghề cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị, Gio Linh mới tạo được chỗ đứng cho ...
Sự kiện này là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2020, nhằm tôn vinh, triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất ...
 Hoạt động bình chọn CNNT tiêu biểu ở cấp tỉnh diễn ra 2 năm một lần do Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đánh giá, chấm điểm bình chọn. ...
Kế hoạch nhằm thực hiện các giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia phát triển ...
Cụ thể, Cục sẽ thông tin về các hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đến các Sở Công Thương, cơ quan xúc tiến thương mại ...
Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai đồng bộ giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp ...
Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng ...
Căn cứ các văn bản quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ...
Khó cạnh tranh Hoạt động sản xuất màn tuyn đã 15 năm nhưng đến nay, Công ty CP Phú Lân (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn sử dụng công ...