SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Vượt qua kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ở địa phương (Quảng Nam); được cơ quan chức năng ở địa phương lựa chọn gửi đănng ký bình chọn ở cấp khu vực năm 2020, sản phẩm Bánh chưng truyền thống “Bà Ba Hội” đã đáp ứng được các tiêu chí bình chọn ở cấp khu vực, sản phẩm Bánh chưng Bà Ba Hội đã được Hội đồng bình chọn cấp khu vực (Cục Công Thương địa phương) bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020.

 Bằng niềm đam mê với nghề nấu bánh chưng truyền thống của gia đình, cô gái trẻ Huỳnh Thị Thu Thủy, phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã góp phần nâng cao ...
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên để động viên khuyến khích, thúc đẩy các sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế phát triển, 24 ...
Thành phần đoàn công tác gồm: Các thành viên HĐBC, Trưởng ban và các thành viên của BGK; đại diện phòng chuyên môn của Cục Công Thương địa phương; đại diện đơn ...
 Phải mất gần 1 năm học nghề cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị, Gio Linh mới tạo được chỗ đứng cho ...
Sự kiện này là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2020, nhằm tôn vinh, triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có chất ...
 Hoạt động bình chọn CNNT tiêu biểu ở cấp tỉnh diễn ra 2 năm một lần do Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đánh giá, chấm điểm bình chọn. ...
Kế hoạch nhằm thực hiện các giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia phát triển ...
Cụ thể, Cục sẽ thông tin về các hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đến các Sở Công Thương, cơ quan xúc tiến thương mại ...
Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai đồng bộ giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp ...
Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế; từ đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng ...