SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT và Kế hoạch số 623/KH-CTĐP-SCT, Hội đồng bình chọn cấp khu vực thông báo kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14 ...
Đó là chia sẻ của ông Dương Văn Đạt- Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạt Thuỷ (tỉnh Sơn La) - đơn vị có sản phẩm được Bộ Công Thương bình chọn ...
Được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020, cấp quốc gia năm 2021, bánh trưng Bà Ba Hội là một trong số điểm sáng của công tác ...
Ông Đỗ Thế Anh- Giám đốc Công ty CP thương mại Sao Khuê - cho biết: Gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương là sản vật xứ Thanh, dùng để tiến Vua ...
Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư, Hội đồng bình chọn cấp quốc gia đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 200 ...
Ưu điểm thuyết phục “Vượt trội về chất lượng; sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, sẵn có của địa phương; sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu ...
Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng, thậm chí có thời điểm phải ...
Theo đó, hướng dẫn cơ sở CNNT có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia ...
Long An hiện có 21 sản phẩm CNNTTB cấp khu vực và 5 sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia. Các sản phẩm được công nhận được UBND tỉnh Long An quan tâm ...
Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông (CNNT) tiêu biểu, từ năm 2012 tới nay, Quảng Trị đã tổ chức 5 đợt bình cshọn sản phẩm công nghiệp ...