SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Sau nhiều năm (2012-2022) triển khai, công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu đã chứng minh được đây là một nội dung tầm quan trọng của hoạt động khuyến công; một chủ trương đúng đắn, phù hợp để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Hoạt động thiết thực xuất phát từ một chủ trương lớn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và được coi là nhiệm vụ mang ...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội trong số các sản phẩm ...
Tại tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2012 - 2021, có 317 sản phẩm công nghiệp nông thôn được công nhận tiêu biểu cấp huyện, 189 sản phẩm được công nhận tiêu ...
Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn ...
Đó là chia sẻ của ông Dương Văn Đạt- Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạt Thuỷ (tỉnh Sơn La) - đơn vị có sản phẩm được Bộ Công Thương bình chọn ...
Được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020, cấp quốc gia năm 2021, bánh trưng Bà Ba Hội là một trong số điểm sáng của công tác ...
Ông Đỗ Thế Anh- Giám đốc Công ty CP thương mại Sao Khuê - cho biết: Gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương là sản vật xứ Thanh, dùng để tiến Vua ...
Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư, Hội đồng bình chọn cấp quốc gia đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 200 ...
Ưu điểm thuyết phục “Vượt trội về chất lượng; sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, sẵn có của địa phương; sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu ...
Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng, thậm chí có thời điểm phải ...