Hoạt động Công Thương

Mô hình tăng trưởng kinh tế là cách thức tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực (vốn, lao động, và tài nguyên) để đảm bảo có sự tăng trưởng về kinh tế. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng (tăng trưởng về lượng) có đặc trưng cơ bản là tăng khối lượng sản xuất nhờ vào tăng trưởng vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên. Đây là con đường đơn giản nhất để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập... nhưng cũng có nhiều hạn chế, đó là nền kinh tế trì trệ, năng suất lao động thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm...

Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu (tăng trưởng về chất) có đặc trưng cơ bản là dựa vào khoa học và công nghệ hiẹ ...
1. Thời gian, địa điểm - Thời gian: ½ ngày, từ 8h00 ngày 02/7/2021 (Thứ 6). - Địa điểm trực tuyến: + Tại Bộ Công Thương: Phòng họp trực tuyến của Tổng ...
Giao diện mới là sự kế thừa những ưu điểm đã có từ Cổng thông tin Điện tử cũ với bộ nhận diện thương hiệu gồm 2 màu chủ đạo: màu xanh ...
Theo số liệu từ UBND tỉnh Bắc Ninh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 của tỉnh giảm 2,2% so tháng trước và tăng 31,7% so cùng kỳ năm 2020. ...
Hội nghị APEC 27 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, gây nên những bất ổn kinh tế chưa từng có trong khu vực và ...
Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 5 tháng ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ và đạt 35,47% kế hoạch. Trong đó, doanh ...
Theo đó, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid–19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo lĩnh vực quản ...
Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phát triển hạ tầng thương mại biên giới; tích hợp các nội dung liên quan ...
Phim tài liệu: 70 năm ngành Công thương - Vững mạnh cùng đất nước xem tại đây   Dưới đây, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Công Thương ...