Hoạt động Công Thương

Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,0%).

Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 5 năm 2024, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt 50,3 điểm ...
Theo đó, Quyết định này thay thế cho các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện ...
Tham dự Hội ngh gồm có các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo thành phố Hà Nội; Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Đại diện ...
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công Thương có đại diện các Bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an), các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; tại ...
Nhìn vào con số thống kê có thể thấy, công nghiệp chế biến chế tạo và sản xuất phân phối điện là hai “lực kéo” mạnh mẽ đối với tăng trưởng công nghiệp ...
Thông tin tại cuộc họp về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm 2024, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bùi Huy ...
Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng uỷ Cục Công Thương địa phương, đại diện Công đoàn Cục, Công đoàn thành viên Trung tâm 1; nguyên cán bộ các ...
Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và các ...
Cụ thể, Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính ...