TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Ngày 19/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú", trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thay thế Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, cụ thể:

Nghị định có 5 chương và 20 Điều: - Chương I. Quy định chung (gồm 05 Điều từ Điều 1 đến Điều 5): Chương này chủ yếu quy định Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định; giải ...
Làng gốm Bồ Bát (thời xưa thuộc phủ Trường Yên) nổi danh với những sản phẩm gốm sắc trắng độc đáo do các nghệ nhân tài hoa của làng sáng tạo nên. ...
Tham dự cuộc họp có đại diện của Ban Thi đua khen thưởng Trương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp ...
Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,… vốn có nhiều tiềm năng để phát triển làng nghề. Có nhiều làng nghề đã hình ...
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 66/2006/NĐ-CP đã bộc lộ một số tồn tại, không còn phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn (cụ thể ...
Sản phẩm tham gia bình chọn tập trung vào 4 nhóm chính: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; phụ tùng máy móc, thiết bị, cơ ...
Kế hoạch nhằm hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy ...
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tổng quát hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp ...
Trong số tất cả các làng nghề tại Hà Nội, nhiều làng nghề nổi tiếng thu hút sự quan tâm của khách du lịch như: Lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông), gốm ...
Ở Trung ương, đã ban hành nhiều văn bản có những cơ chế hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, công nghiệp nông thôn, nghề thủ công mỹ nghệ và làng ...