Thông báo - Kế hoạch

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo đối với cụm công nghiệp tại Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về tình hình quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp năm 2021 của địa phương.

Đề cương báo cáo tải về tại đây. Báo cáo của Sở Công Thương đề nghị gửi về Cục Công Thương địa phương trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp. Cán bộ đầu mối nhận file mềm ...
Danh sách tổng hợp kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại trụ sở Cục Công Thương địa phương, số 25 Ngô ...
1. Mục tiêu: Tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; Giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu về thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ...
 Hội chợ thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, trong đó nguồn khuyến công quốc gia sẽ hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham ...
1. Thông tin về Hội chợ - Tên Hội chợ: Hội chợ quốc tế hàng tiêu dùng Tendence 2019; - Thời gian: Từ ngày 29/6/2019 đến ngày 01/7/2019; - Địa điểm: Trung ...
Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP). Theo ...
   Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, một Hội chợ thương mại chuyên biệt cho hàng hóa của Việt Nam và Băng-la-đét được tổ chức tại Chittagong – thành ...
1. Mục tiêu: Tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; Giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu về thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ...
Hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng ...
Tiếp nối từ những kết quả đã đạt được của việc triển khai các đề án Khuyến công, nhằm tạo ra chuỗi giá trị hoạt động Khuyến công, tạo cơ hội kinh ...