Cụm công nghiệp

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới và phấn đấu thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 8 - 10 cụm công nghiệp.  

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và thực hiện có hiệu quả Phương án phát triển cụm công ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 6 cụm công nghiệp, tổng diện tích 375 ha; thu hút được 29 dự án ...
Về phía Cục CTĐP, thành phần đoàn công tác gồm bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn và đại diện Phòng Quản lý cụm công nghiệp. Về phía Sở Công ...
Nghị định đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Nghị định số 32/2024/NĐ-CP (Nghị định 32) ngày 15/3/2024 của Chính ...
Bộ Công Thương đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư nêu trên để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và tham gia ý kiến. Chi tiết dự thảo Thông tư xem tại đây.  Mọi ...
Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, có một số điểm mới nổi bật và một số thay đổi đáng chú ý so ...
Cụ thể như sau: 1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 ngày 23/4/2024 (Thứ Ba). 2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Công Thương. 3. Địa điểm và Thành phần: - Điểm cầu Bộ ...
Theo đó, Bộ Công Thương công bố 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh về Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức ...
Thời gian qua, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng ...
Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp ...