Cụm công nghiệp

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; đảm bảo quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp bền vững, trật tự, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và kịp thời tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP – gọi tắt là Nghị định số 32/2024/NĐ-CP).

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2024, có một số điểm mới nổi bật và một số thay đổi đáng chú ý so với các Nghị định về quản ...
Cụ thể như sau: 1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 ngày 23/4/2024 (Thứ Ba). 2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ Công Thương. 3. Địa điểm và Thành phần: - Điểm cầu Bộ ...
Theo đó, Bộ Công Thương công bố 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh về Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp. Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức ...
Thời gian qua, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng ...
Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp ...
Nghị định có 7 chương và 38 Điều: - Chương I. Quy định chung (gồm 03 Điều từ Điều 1 đến Điều 3): Chương này chủ yếu quy định Phạm vi điều chỉnh, đối ...
Hạ tầng thuận lợi An Giang là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một phần nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, là nơi đầu ...
Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tập trung chủ yếu về quy định việc quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, quy định về báo cáo ...
Quy chế quy định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các nội ...
Ngày 23/12, UBND huyện Đình Lập phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng tổ chức lễ khởi công dự án Cụm công nghiệp Đình Lập. ...