Cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đã tổ chức thành công 02 Hội nghị về cơ chế, quản lý cụm công nghiệp: Khu vực phía Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 21/4/2023) và khu vực phia Bắc tại tỉnh Nam Định (ngày 27/4/2023) để xin ý kiến đại biểu đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng Nghị định thay thế Nghị ...
Nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh sửa Báo cáo tại Hội nghị về Cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) diễn ra sáng nay 27/4, ông Nguyễn ...
Phát biểu khai mạc hội nghị về Cơ chế chính sách quản lý, phát triển cụm công  nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay: Hội nghị ngày ...
1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Bắc: 01 ngày, từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023 (Thứ  năm). - Địa điểm: ...
Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế phát triển cụm công nghiệp Sáng 21/4, tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển ...
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Công văn số 6353/VPCP-CN ngày ...
Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương sau 5 năm thực hiện Nghị định  68/2017/NĐ-CP (Nghị định 68), 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP (Nghị định 66) đã tạo ...
Thông tin Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp 1. Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 07 tháng 11 năm 2022 ...
Các cụm công nghiệp nêu trên do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Mức giá ...
Về nội dung đánh giá Việc tổ chức đánh giá được thực hiện từ cấp huyện có quy hoạch CCN đến các Sở, ngành chức năng quản lý liên quan đến CCN. ...