Cụm công nghiệp

Đồng Nai có 27 Cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch trong giai đoạn 2013-2020. Quá trình đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những hiệu quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc thu hút nhà đầu tư dự án hạ tầng.

Để phát triển CCN một cách bền vững, cần thiết phải tìm ra hướng đi, có chính sách hấp dẫn hơn nhằm tìm kiếm nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, phục ...
Thời gian qua, Tỉnh Vĩnh Long ban hành một số văn bản về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển CCN trên địa bàn tỉnh như:  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày ...
Đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số CCN (Địa phương số 2; Hợp Thành 1, 2 huyện Cao Lộc) để nắm tình hình chung phát triển các CCN trên ...
Theo đó, công tác phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các ...
Theo đó, cụm công nghiệp Liên Hoa có quy mô 38,43 ha, thuộc địa bàn xã Liên Lộc và Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Là cụm công nghiệp đa ...
Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ triển khai do thời gian thực hiện thủ tục pháp lý kéo dài. Theo quy trình được Ủy ban nhân ...
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.686 ha, thu hút được khoảng 3.864 ...
Cụm công nghiệp An Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thành lập tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 với tổng diện tích 49,87ha. Cụm công nghiệp nằm trên ...
  Theo đó, cụm công nghiệp Trung Sơn có quy mô 44,69 ha, thuộc địa bàn phường Nam Sơn, phường Trung Sơn và xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh ...
Trước ngày 19 tháng 8 năm 2009, chưa có văn bản quy phạm pháp luật cấp Trung ương quy định chung về công tác quản lý đối với cụm công nghiệp. Việc ...