KHUYẾN CÔNG

Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Theo đó, chỉ thị chỉ rõ nhiệm vụ của các đơn vị chức năng liên quan cấp Bộ và các địa phương trong xây dựng, thực hiện và triển khai các chính sách nhằm đẩy mạnh cũng như tận dụng ...
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, Công ty TNHH Nông trại 123 (xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) đầu tư 1 buồng sấy bơm nhiệt, 1 máy rửa trái cây, 1 ...
Sản phẩm Chao truyền thống được làm chủ yếu từ đậu nành, môn với tỷ lệ phù hợp;… nguyên liệu sau khi rửa sạch được nấu chín và lắng kết tủa để ...
“Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2020” diễn ra trong bối cảnh cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều ...
Hình 1: Đại biểu tham quan hoạt động của dây chuyền sơ chế và phân loại chanh Tuy vậy, phần lớn các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ nên việc tiêu thụ ...
Số kinh phí này đã hỗ trợ cho 138 đề án khuyến công và các hoạt động khuyến công khác. Trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 10,365 tỷ ...
Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 cho thấy, về cơ bản các nội dung ...
Năm 2018, 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức các tuần hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông ...
Năm 2020, khuyến công Gia Lai được Bộ Công Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công quốc gia, trong đó có 2 đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị ...
Anh Hoàng Ngọc Quý, chủ cơ sở cơ khí Toàn Cầu 2 ở đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà nhận thấy nhu cầu sử dụng ngày càng tăng ...