KHUYẾN CÔNG

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ- UBND  ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.

Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng ...
Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các ...
 Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, kết quả hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cụ thể như sau: Tổng ...
Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; ông Nguyễn Văn ...
Lan tỏa hiệu quả Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) của cả nước là 481,407 ...
Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg. Chương trình phát triển triển vật ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trung tâm đã hỗ trợ hộ kinh doanh Bảy Thơm đầu tư máy sấy vào sản xuất bánh tráng. Thiết bị này ...
Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (trung tâm) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ ứng ...
Giai đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí hỗ trợ cho triển khai chương trình khuyến công của Hà Tĩnh là trên 15,5 tỷ đồng, bình quân đạt trên 3 tỷ đồng ...
Đã có thời điểm, Bình Dương thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Tại các huyện, thị xã, nhân lực làm công tác khuyến công phần ...