KHUYẾN CÔNG

Chiều 18/8, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2022.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch ...
- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dựng và phê duyệt Chương trình khuyến công ...
Nội dung chi tiết tải về tại đây Nguyên tắc chung xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 Kế hoạch và dự toán kinh phí KCQG năm 2023 đảm bảo xây ...
Về kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch kinh phí KCQG ...
Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2021, định hướng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trong năm 2022 và các năm tiếp theo ...
Báo cáo Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  Chi tiết xem và tải về tại ...
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) hiện có  17.681 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề: Chế biến thủy sản- thực phẩm- ...
Bắc Kạn hiện có 5 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018, bao gồm: Miến dong Nhất Thiện Ba Bể, miến dong Chính ...
Theo đó, đã có 44 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ từ đề án. Trong đó, phần ...
 Bình Phước được xem là thủ phủ điều với 174.000ha, chiếm khoảng 45% diện tích điều cả nước, cung ứng hơn 96.000 tấn hạt điều mỗi năm cho thị trường. Ngoài diện ...