KHUYẾN CÔNG

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, Cục Công Thương địa phương đã trình Bộ Công Thương phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước của tỉnh Bạc Liêu. Hội chợ thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019 và cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2019, gắn với Lễ kỷ niệm 100 năm ra đời Bản dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành nhà Công tử Bạc Liêu.

“Hội chợ Công nghiệp - Thương mại và Du lịch Bạc Liêu năm 2019” đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công ...
Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các ...
Theo đó, kinh phí khuyến công thành phố được sử dụng để hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn; các ...
 Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, kết quả hoạt động khuyến công 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cụ thể như sau: Tổng ...
Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; ông Nguyễn Văn ...
Lan tỏa hiệu quả Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) của cả nước là 481,407 ...
Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg. Chương trình phát triển triển vật ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trung tâm đã hỗ trợ hộ kinh doanh Bảy Thơm đầu tư máy sấy vào sản xuất bánh tráng. Thiết bị này ...
Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (trung tâm) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ ứng ...
Giai đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí hỗ trợ cho triển khai chương trình khuyến công của Hà Tĩnh là trên 15,5 tỷ đồng, bình quân đạt trên 3 tỷ đồng ...