KHUYẾN CÔNG

6 tháng đầu năm, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã thực hiện 19,9 tỷ đồng kinh phí khuyến công, các địa phương đang ráo riết triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 cho thấy, về cơ bản các nội dung của công tác khuyến công đã được triển ...
Năm 2018, 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức các tuần hàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông ...
Năm 2020, khuyến công Gia Lai được Bộ Công Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công quốc gia, trong đó có 2 đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị ...
Anh Hoàng Ngọc Quý, chủ cơ sở cơ khí Toàn Cầu 2 ở đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà nhận thấy nhu cầu sử dụng ngày càng tăng ...
Nguồn kinh phí này được phân bổ cụ thể cho từng năm, trong đó năm 2021 là 12,8 tỷ đồng; năm 2022 là 13,5 tỷ đồng; năm 2023 là 14,4 tỷ đồng; ...
Theo số liệu từ Sở Công Thương Bình Định, 7 năm qua (2014-2020), tỉnh đã thực hiện 341 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 27.853 triệu đồng. Trong ...
Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) rà soát, ...
Chương trình cũng đưa ra những mục tiêu rất cụ thể cho công tác khuyến công giai đoạn tới. Cụ thể, đến năm 2025 có 1 cụm công nghiệp được quy hoạch ...
Cụ thể, Hà Nội sẽ tổ chức 47 lớp truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.650 lao động nông thôn trong hoạt động truyền nghề, nhân cấy nghề. Cùng ...
Kế hoạch nhằm mục tiêu động viên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp ...