KHUYẾN CÔNG

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019; đề ra nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2019, Chiều 23/5, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông ...
Lan tỏa hiệu quả Theo số liệu từ Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kế hoạch kinh phí KCQG 5 năm vừa qua (2014-2018) của cả nước là 481,407 ...
Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg. Chương trình phát triển triển vật ...
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trung tâm đã hỗ trợ hộ kinh doanh Bảy Thơm đầu tư máy sấy vào sản xuất bánh tráng. Thiết bị này ...
Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (trung tâm) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ ứng ...
Giai đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí hỗ trợ cho triển khai chương trình khuyến công của Hà Tĩnh là trên 15,5 tỷ đồng, bình quân đạt trên 3 tỷ đồng ...
Đã có thời điểm, Bình Dương thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Tại các huyện, thị xã, nhân lực làm công tác khuyến công phần ...
Thực trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn nhiều khó khăn Giai đoạn (2014 - 2018), Hải Dương đã nỗ lực triển khai công tác khuyến công. Thông qua các đề ...
Theo Quyết định số 4256/QĐ-BCT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Công ty ...
 Trong đó, Nghị định của Chính phủ về khuyến công cũng đã quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất ...