KHUYẾN CÔNG

Đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2022-2024 được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang (gọi tắt là Trung tâm) triển khai đến nay đã được phát huy tốt hiệu quả. Đồng thời là cú huých mạnh mẽ cho các cơ sở nông thôn phát triển.

Trong giai đoạn 2022-2024,  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên ...
Theo đó, thực hiện Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm ...
Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 45/QĐ-CTĐP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục CTĐP, từ ngày 27/5 đến ngày 28/5/2024, Đoàn công ...
Theo đó, Cục CTĐP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức dịch vụ khuyến công triển khai xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2025 ...
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Công Thương, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; ...
Đây là một trong những sự kiện quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024 do Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội phối hợp chỉ đạo ...
Theo đó, thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức ...
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, năm 2023, Bộ Công Thương đã bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện 03 đề án từ nguồn kinh phí khuyến ...
Hiệu quả từ kinh phí "mồi" Năm 2023, Công ty TNHH Sáng Linh Thái Nguyên (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển ...
Theo báo cáo từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Trung tâm), gần 10 năm qua, thông qua chương trình khuyến công, địa phương ...