Ngày 11/9, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với các Vụ, Cục: Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Thương mại điện tử & Công nghệ Thông tin và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Giới thiệu thị trường khu vực Đông Bắc Á - Chuyên đề đẩy mạnh xuất khẩu và giới thiệu thông tin xuất khẩu trực tuyến”.

 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước thuộc thị trường Châu Á-Thái Bình Dương, trong những năm gần đây đã có nhiều triển vọng, phát triển tốt đẹp; Được đánh giá là một thị trường rộng lớn, có vai trò quan trọng đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng 66% đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nước ta. Đặc biệt, khối thị trường khu vực Đông Bắc Á (bao gồm các nước: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Mông Cổ). Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đối với thị trường Châu Á-Thái Bình Dương nói chung và khối thị trường Đông Bắc Á nói riêng đã có nhiều sự thay đổi lớn, chuyển dịch rất khả quan về thị trường và cán cân thương mại.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2010, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với các Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Cục Thương mại điện tử & Công nghệ Thông tin và  Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Giới thiệu thị trường khu vực Đông Bắc Á - Chuyên đề đẩy mạnh xuất khẩu và giới thiệu thông tin xuất khẩu trực tuyến”, nhằm tăng cường trao đổi thông tin về vai trò của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam; quan hệ thương mại, các chính sách ưu đãi giữa Việt Nam với khối thị trường Đông Bắc Á, trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN...Từ đó, đặt ra các giải pháp cụ thể, khả thi và có hiệu quả thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội cũng như các Trung tâm Khuyến công của các tỉnh, thành phố trong khu vực có cơ hội trong việc hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường kinh doanh, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng ổn định và phát triển kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trong khối thị trường Đông Bắc Á.


 Cục CNĐP