Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương thành phố Hà Nội vừa thống nhất ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024 tại thành phố Hà Nội.  

Theo đó, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngành Công Thương năm 2024 của Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố; Thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về công thương; đề xuất các cơ chế, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển ngành Công Thương giữa các địa phương trong thời gian tới; Đồng thời, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương về triển khai những cơ chế, chính sách của Trung ương đến các địa phương; đề xuất cơ chế phối hợp triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch giữa các địa phương; đồng thời tiếp xúc lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành của địa phương.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể, khả thi trên cơ sở thảo luận, trao đổi trực tiếp giữa đại diện Lãnh đạo UBND, Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương,... 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong thời gian 01 ngày (ngày 17/5/2024), dự kiến khoảng 550 đại biểu tham dự.

Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực để triển khai Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, tiến độ đã đề ra./.

NTB