Theo báo cáo của Sở Công Thương Bến Tre, 4 tháng đầu năm 2021, Bến Tre xuất siêu 192,74 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 451,11 triệu USD, tăng 23,18% so cùng kỳ và đạt 30,1% kế hoạch. Đa số các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu có sự tăng và tăng khá so cùng kỳ như các sản phẩm từ dừa tăng 35,59% về giá trị, dệt may tăng 65,85%, túi xách tăng 46,17%.

Về thị trường xuất khẩu, các nước châu Á chiếm tỷ trọng 55,56%, tương đương 72,5 triệu USD; các nước khu vực châu Mỹ chiếm 24,55%, tương đương 32 triệu USD; các nước EU đạt 10,9 triệu USD, chiếm 8,34%,...

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 43,77 triệu USD, tăng 15,5% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng nhập khẩu đạt 258,37 triệu USD, tăng 92,66% so cùng kỳ và đạt 38,28% kế hoạch. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các nguyên phụ liệu cho sản xuất tại tỉnh như nguyên liệu sản xuất dây điện; nguyên phụ liệu may; nguyên liệu dược, dược phẩm,...

Trong tháng 5, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương Bến Tre hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án điện gió, có ít nhất 1.500 MW đưa vào khai thác, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án điện khí…

 

TQL-ARIT