Năm 2021 do có sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Do đó, các hoạt động, sự kiện chung của Bộ Công Thương trong đó có các Hội nghị khuyến công thường niên của Chương trình khuyến công quốc gia dự kiến tổ chức tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam phải thay đổi hình thức và thời gian thực hiện.

Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2021, định hướng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trong năm 2022 và các năm tiếp theo thực hiện theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đề ra các giải pháp đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong quá trình tái khởi động hoạt động sản xuất sau tác động của đại dịch; đồng thời tổ chức tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, Cục CTĐP trình Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021.

Hội nghị dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2021; điểm cầu chính tại Hà Nội kết nối với điểm cầu của các Sở Công Thương trên cả nước (chi tiết Giấy mời sẽ thông báo sau).

Để chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động khuyến công (theo đề cương, mẫu biểu đính kèm tại đây) và gửi về Cục Công Thương địa phương (Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 10 tháng 11 năm 2021; bản mềm gửi về email: dungvtt@moit.gov.vn để tổng hợp./.

 

CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG