Ngày 08 tháng 11 năm 2020, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương, Cục CTĐP đã tích cực chủ động, phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cục, Cục CTĐP cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực được giao, qua đó đã đóng góp tích cực vào thành tích chung trong năm 2019 của Bộ Công Thương.
 
Thực hiện nhiệm vụ theo dõi phát triển công nghiệp – thương mại của các địa phương, Cục CTĐP đã thường xuyên làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo định kỳ về tình hình phát triển công thương; tích cực tham mưu, giúp việc, thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để xây dựng các báo cáo về công nghiệp, thương mại phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương trong công tác chỉ đạo, điều hành và các chuyến làm việc tại địa phương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, Cục đã thường xuyên, kịp thời chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương công tác và làm việc tại các địa phương cũng như các hội nghị sơ, tổng kết và các hội nghị của ngành.

Hoạt động khuyến công - một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục CTĐP trong năm 2019 đã đạt được các kết quả đáng khích lệ. Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã thực hiện:  Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề: Tổ chức đào tạo cho nhiều lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có nhu cầu đổi mới sản phẩm, mở rộng sản xuất cần tuyển thêm lao động, đào tạo nghề cho lao động chuyển nghề sang làm tại doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu: Tổ chức bình chọn, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 cho 110 sản phẩm; Hỗ trợ tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và các Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực; hỗ trợ Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khu vực miền Bắc - tại Hà Nội giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày cho các cơ sở CNNT đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực và cấp quốc gia; hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất tiên tiến, tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền hình và phát thanh công nghiệp địa phương phát trên kênh VTV1 của đài truyền hình Việt Nam để trở thành một kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá về hoạt động khuyến công; Hỗ trợ, thúc đẩy thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp địa phương; tạo cầu nối cho việc tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ của các địa phương với thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó là hoạt động  thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đề án KCQG giai đoạn 2014 -2018, mức độ khả thi của các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Trình Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả sơ kết chương trình KCQG giai đoạn 2014-2018. Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình KCQG giai đoạn 2014-2018 dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ban Kinh tế trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công tác theo dõi phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp: Năm 2019, Cục CTĐP đã tham mưu, chuẩn bị để Bộ thực hiện hiệu quả công tác Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; hoàn thành, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định công nhận 110 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; tổ chức thành công Lễ tôn vinh và trao giấy chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hoàn thiện dự thảo Quyết định liên quan đến quy định tổ chức mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương; tổ chức thành công các Hội thảo nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các làng nghề trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Tọa đàm về công tác phát triển công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Hội thảo nâng cao năng lực cho cơ sở CNNT trong làng nghề; tổ chức các Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã ngành Công Thương; tổ chức các Đoàn Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi toàn quốc; chủ trì lập các báo cáo: Kết quả 01 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; kết quả diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Với nhiệm vụ là đầu mối, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Cục CTĐP đã cùng với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm ngành Công Thương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại phát hành Thông tin thị trường sản phẩm nông nghiệp; chủ trì trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương (TW) các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương; theo dõi, hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã ghi nhận các kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Cục CTĐP. Thứ trưởng nhấn mạnh: Các kết quả mà ngành Công Thương đạt được trong năm 2019 có sự đóng góp tích cực của Cục CTĐP vào thành tích chung. Thứ trưởng cũng lưu ý, năm 2020 là năm khởi đầu cho kỳ kế hoạch giai đoạn mới, nhiệm vụ của ngành Công Thương nói chung và Cục CTĐP nói riêng ngày càng nặng nề đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải luôn luôn nâng cao năng lực, trình độ; cập nhập kịp thời những thay đổi của thế giới nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào để thực hiện xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ sát với thực tế, đạt hiệu quả cao. Bám sát các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển công thương; đồng thời phải tiếp tục củng cố, duy trì việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động công thương nhằm phục vụ công tác quản lý hiệu quả hơn. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cụm công nghiệp phải đạt chất lượng cao, để khi đưa vào thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như tạo thuận lợi cho cơ sở sản xuất, doanh nghiệp CNNT hoạt động.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Cục CTĐP, Cục trưởng Ngô Quang Trung đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương dành cho Cục CTĐP. Đồng thời cũng hứa với Thứ trưởng, tập thể Cục CTĐP tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung của ngành Công Thương.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Ban chấp hành Công đoàn Cục đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Đoàn kết – Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương” để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Các đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức trong toàn Cục CTĐP, phát huy thành tích đạt được trong năm 2019, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong công tác; tự giác chấp hành kỷ luật, nội quy, quy định; thực hành tiết kiệm; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020 đã đặt ra; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, kế hoạch công tác năm 2020 của ngành Công Thương Việt Nam.

TTCN-ARIT