Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUB ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Bộ Công Thương; Kế hoạch số 99-KH/ĐUC ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Cục Công Thương địa phương về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Cục Công Thương địa phương, 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Công Thương địa phương bao gồm: Quản lý khuyến công; Phát triển tiểu thủ công nghiệp; Kế hoạch – tổng hợp; Văn phòng, Quản lý cụm công nghiệp và Trung tâm 1 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022– 2025..

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ có đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công thương địa phương cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Cục CTĐP.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; biểu quyết thông qua các nội dung: Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc lãnh đạo công tác xây dựng đảng,…

Xuất phát từ những yêu cầu nhiệm vụ của Cục Công Thương địa phương trong `giai đoạn sắp tới, trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, tình hình đặc điểm của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ mới các Chi bộ đã trình Đại hội một số phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lồng ghép nội dung sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho đảng viên tham gia, góp ý; đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình vào các cuộc họp hàng tháng; tăng cường công tác phát triển đảng; tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng,...

Về công tác điều hành, tham luận được các chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng; các ý kiến phát biểu thảo luận đi sâu đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo của chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử ban chi ủy, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ đều đạt số phiếu 100%.

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục CTĐP đã thành công tốt đẹp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Công Thương địa phương nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

ARIT-MOIT