Sở Công Thương Giai Lai đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án khuyến công đã được phê duyệt.

Năm 2020, khuyến công Gia Lai được Bộ Công Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công quốc gia, trong đó có 2 đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến và 1 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Hiện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh (trung tâm) đang triển khai ký kết hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị thụ hưởng.

Về công tác khuyến công địa phương, tính tới thời điểm hiện tại, khuyến công Gia Lai đã tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh với 33 đơn vị tham gia và 53 sản phẩm/bộ sản phẩm. Theo kế hoạch, trung tâm cũng sẽ mang một số sản phẩm nổi trội tham gia trưng bày và bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình. Ngoài ra, trung tâm cũng đang triển khai đề án ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến tiêu cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Gia Lai, mặc dù dội ngũ làm công tác khuyến công của tỉnh đã rất nỗ nhưng từ đầu năm tới nay tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội. Điều này đã ảnh hưởng tới tiến độ triển khai kế hoạch các đề án khuyến công đã được phê duyệt. 

Bên cạnh đó, năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông, biên chế khuyến công, biên chế định cạnh định cư tại các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, biên chế sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công chuyển về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố lại không có nhiệm vụ khuyến công nên rất khó khăn trong công tác phối hợp triển khai công việc chuyên môn.

Mặt khác, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh đa số có quy mô nhỏ, siêu nhỏ việc xây dựng đề án khuyến công về hỗ trợ máy móc thiết bị là rất cần thiết. Tuy nhiên, các đề án khuyến công quốc gia về ứng dụng máy móc thiết bị lại rất hạn chế, chỉ tập trung vào các đề án điểm, nhóm với tiêu chí cao về quy mô, năng lực của đối tượng thụ hưởng do vậy khó có thể hỗ trợ cho đa dạng các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Chưa kể tới các doanh nghiệp CNNT cho dù có mong muốn được thụ hưởng chính sách khuyến công nhưng không đủ vốn đối ứng để thực hiện.

Với hiện trạng trên, Sở Công Thương Gia Lai đã yêu cầu trung tâm rốt ráo phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các đề án đã được phê duyệt, đảm bảo kế hoạch  khuyến công đã xây dựng. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 3 đề án khuyến công quốc gia cho hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; xây dựng mô hình trình diễn đến các đơn vị thụ hưởng; xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021.

Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện để triển khai, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình triển khai các đề án đạt kết quả cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển CNNT và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh giúp các cơ sở CNNT hiểu và thụ hưởng.

Về lâu dài, để gia tăng hiệu quả công tác khuyến công tới sự phát triển của các cơ sở CNNT của tỉnh, Sở Công Thương Gia Lai đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, phê duyệt các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến cho tỉnh.


TTCN-ARIT