GIỚI THIỆU TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG THƯƠNG - LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1. Bà Nguyễn Thị Mai Phương   

2. Ông Nguyễn Thành Đồng  

3. Ông Ngyễn Anh Dũng 

4. Ông Nguyễn Chí Anh Đức

6. Ông Nguyễn Ngọc Mộng Tuân

7. Bà Nguyễn Thị Trang