Ngày 8/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng – Chủ tịch Hội đồng bình chọn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Thành phần dự họp là thành viên của Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương – Cơ quan Thường trực Hội đồng: Năm 2022, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) chủ trì tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (phía Bắc, phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên), công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực cho 465 sản phẩm trong tổng số 786 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh gửi đăng ký tham gia bình chọn. Từ sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực, Cục CTĐP đã nhận văn bản đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 của 59 địa phương, với 441 sản phẩm, tăng 131 sản phẩm so với số lượng sản phẩm đăng ký bình chọn cấp quốc gia năm 2021. So với kỳ bình chọn sản phẩm năm 2021, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2023 của các cơ sở CNNT phong phú, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu thị trường, có lợi thế của địa phương, có tiềm năng phát triển, mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu.

Qua thụ lý, thẩm định hồ sơ, có 437 hồ sơ đạt đủ điều kiện, giao cho Ban Giám khảo chấm điểm, phân theo nhóm cụ thể như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 70 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 298 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 36 sản phẩm; nhóm các sản phẩm khác 33 sản phẩm. Ngoài hồ sơ đăng ký bản giấy để chấm điểm, lưu trữ theo quy định, đến nay, tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng bình chọn đã số hóa, gắn mã số hồ sơ và cập nhật lên hệ thống phần mềm sản phẩm CNNT tiêu biểu để phục vụ Ban Giám khảo xem, tra cứu, chấm điểm.

Về cơ cấu, thành viên của Hội đồng, Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 cũng có đổi mới; thành viên tham gia Hội đồng và Ban Giám khảo là đại diện đến từ các các cơ quan Bộ, ban ngành trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội các hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về các nhóm, lĩnh vực sản phẩm đăng ký bình chọn. Qua đó, việc đánh giá bình chọn sản phẩm được xem xét trên nhiều góc độ, đảm bảo công bằng, khách quan, thực hiện theo các tiêu chí quy định.

Đại diện Lãnh đạo cơ quan thường trực Hội đồng (Cục CTĐP) cũng cho biết: Theo kế hoạch, sau khi có kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn sẽ tổ chức họp vào các thời điểm phù hợp để thống nhất, lựa chọn được những sản phẩm xứng đáng để trình cấp có thầm quyền cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biêu cấp quốc gia. Tiếp đến, tổ chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 cho cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận. “Cục CTĐP đang lựa chọn địa điểm cụ thể và thời gian dự kiến trong tháng 9/2023 để báo cáo Lãnh đạo Bộ và Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan là thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo khẳng định công tác bình chọn có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển ngành Công Thương của các địa phương, là động lực thúc đẩy sản xuất sản phẩm CNNT có chất lượng cao. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai công tác bình chọn đã bộc lộ một số điểm cần điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt công tác thông tin tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Trước ý kiến của các đại biểu, ông Ngô Quang Trung- Cục trưởng Cục CTĐP- Phó Chủ tịch Hội đồng thông tin: Công tác bình chọn đến nay đã được 10 năm, đây là một trong nhưng nội dung hoạt động quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia. Theo đó, Hội đồng, Ban Giám khảo sẽ xem xét, lựa chọn các sản phẩm có khả năng phát triển thị trường, có khả năng sản xuất với quy mô công nghiệp, đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn,…. Trong thời gian tới sẽ cơ cấu lại khung, thang điểm theo các tiêu chí cho phù hợp với tình hình hiện nay. Ông Ngô Quang Trung cũng nhấn mạnh: Về hồ sơ của các sản phẩm tham gia bình chọn, Cục CTĐP sẽ tiếp nhận đầy đủ và số hoá trước khi chuyển cho Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn. “Sản phẩm đạt đủ thành phần hồ sơ theo quy định mới được lựa chọn đưa vào danh sách bình chọn”.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng – Chủ tịch Hội đồng bình chọn cho rằng: Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu phải bám sát các văn bản, quy định hiện hành. Tuy nhiên cần hài hòa trong công tác chấm điểm với từng nhóm, lĩnh vực sản phẩm tham gia bình chọn. Cục CTĐP xem xét, thống nhất trước khi chấm điểm. Đồng thời Thứ trưởng nêu quan điểm thống nhất không giới hạn sản phẩm được công nhận, miễn là sản phẩm thực sự tốt, thực sự tiêu biểu, đáp ứng được các tiêu chí về bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định. Về tiêu thụ sản phẩm CNNT tiêu biểu, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Đây là một trong những nhiệm vụ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương nhằm đẩy mạnh hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Về công tác truyền thông, Thứ trưởng giao Cục CTĐP tính toán để tăng cường công tác này, tuy nhiên cần lưu ý tới tính minh bạch khi truyền thông.


TTCN-ARIT