Sáng ngày 20/10, tại Ninh Bình, thực hiện nhiệm vụ Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách gia đoạn 2021 – 2025 khu vực phía Bắc.

Dự hội nghị, về phía Ban Tổ chức có ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương - Đại diện Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Công Thương; ông Nguyễn Vinh Quang - Đại diện Tổng công Điện lực miền Bắc. Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình;

Cùng đại diện các Vụ, Cục, Phòng chức năng của Bộ Công Thương và Cục CTĐP; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên 28 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, đại diện Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đã triển khai thành công và về đích trước 1 năm, Chương trình đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Một số tỉnh, thành phố có kết quả đáng khích lệ đó là: Hà Nội, Hải Phòng , Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang,,…

Là chương trình mang tính tổng thể, toàn diện và có chiến lược lâu dài, “có điểm đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục phê duyệt Chương trình giai đoạn 2021 – 2025. Các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu của Chương trình được triển khai trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trong năm 2022: Quyết định số 263/QĐ-TTg;  Quyết định số 318/QĐ-TTg; Quyết định số 320/QĐ-TTg. Thực hiện các Quyết định này, Bộ Công Thương đã hoàn thành các văn bản hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung NTM thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách.

Ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình Phát biểu chào mừng hội nghị

Ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị ông Dương Đức Đằng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Riêng về xây dựng nông thôn mới ở Ninh Bình đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Giai đoạn 2021-2023, toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đúng tiến độ, hoàn thành kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đối với các tiêu chí thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách, Sở Công Thương Ninh Bình thường xuyên triển khai, hướng dẫn, thẩm định 2/19 tiêu chí và 1 chỉ tiêu (gồm: tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và chỉ tiêu số 13.5 thuộc tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn của xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu) đảm bảo tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025 trên địa bàn tỉnh cũng một số khó khăn như độ trễ của chính sách, một số quy định mới nhưng hướng dẫn triển khai thực hiện chưa kịp thời, chưa đồng bộ, khiến địa phương lúng túng. Do vậy, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đặc biệt là những kiến thức mới cho cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

 Bà Trần Hồng Nhung - Đại diện Phòng Quản lý cụm công nghiệp, Cục CTĐP

 Bà Trần Hồng Nhung - Đại diện Phòng Quản lý cụm công nghiệp, Cục CTĐP

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 của Đại diện Cục CTĐP;

nông thôn mới

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Cùng với đó là, đại diện Vụ Thị trường trong nước lên trình bày nội dung hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021–2025; Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Nguyễn Văn Thành lên trình bày nội dung Hướng dẫn triển khai triển khai các mô hình thí điểm về xã thương mại điện tử.

Sau khi hội nghị đã nghe đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương hướng dẫn đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung NTM thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách. Tùy theo đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, việc áp dụng hướng dẫn đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nêu trên không tránh khỏi những phát sinh, vướng mắc.

Hoàng Chí Dũng -, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam

Hoàng Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam trao đổi về những khó khăn vướng mắc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nông thôn mới

Để giúp các địa phương, cũng như các Sở Công Thương hiểu rõ hơn nữa về hướng dẫn đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung này, giải quyết một số những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung cơ bản về phương pháp đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung NTM thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021 - 2025. Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp các đại biểu phân tích, đánh giá và trao đổi để tìm ra nhưng giải pháp phù hợp, làm rõ những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp, cũng như cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ông Nguyễn Vinh Quang - Đại diện Tổng công Điện lực miền Bắc

Ông Nguyễn Vinh Quang - Đại diện Tổng công Điện lực miền Bắc giải đáp tới các đại diện Sở Công Thương các tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Quốc Trịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cũng đề nghị các Sở Công Thương trong thời gian tới tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, Công ty Điện lực, các cơ quan đơn vị liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho UBND và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ Sở, cán bộ cấp huyện, xã tại địa phương trực tiếp theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung đảm bảo thống nhất phương pháp đánh giá đạt chuẩn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương đã ban hành.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021 – 2025 khu vực phía Bắc đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra./.

 

Nguồn: Tạp chí Công Thương