Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023,  ngày 21 tháng 8 năm 2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương phối hợp với Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tham gia lớp học, các học viên được bồi dưỡng, củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; trang bị, cập nhật những kiến thức chung về chính sách, pháp luật khi tham gia thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động khuyến công giữa các địa phương trên cả nước.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công tại tỉnh Thái Nguyên ngày 21/8/2023

Nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công được thực hiện theo Quyết định số 2100/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công, gồm: Các nội dung về chính sách khuyến công; Phương thức xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công; Kỹ năng tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách khuyến công.

Đ/c Vũ Thị Thu Dung, Phó Trưởng phòng Quản lý khuyến công, Cục Công Thương địa phương chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên

Trong quá trình học, học viên sẽ được làm việc nhóm, thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm và bài học thực tiễn với giảng viên và chuyên gia, từ đó giúp cho các cán bộ khuyến công nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Đông đảo học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công

Ngoài ra, lớp học cũng tổ chức hoạt động thăm quan và khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, từ đó giúp học viên sẽ đúc rút được các kinh nghiệm để phát triển hơn về kiến thức và kỹ năng hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.

Lớp học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 21-23/8/2023.

Bài và Ảnh: Vũ Thị Minh Hương - QLKC