Tối ngày 05/10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc “Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2020” với sự hỗ trợ của nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Tham dự, phát biểu chào mừng Hội chợ triển lãm có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương (Bộ Công Thương); ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

“Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2020” diễn ra trong bối cảnh cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu tiết kiệm, cắt giảm chi phí để từng bước khắc phục và thúc đẩy nền kinh tế nói chung của cả nước. Tuy nhiên, Hội chợ đã thu hút được sự quan tâm tham gia tích cực của các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia của cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài khu vực.

Theo Ban Tổ chức, đã có 250 gian hàng tiêu chuẩn tham gia nhằm trưng bày, giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề. Hội chợ lần này là dịp cho các tổ chức, cá nhân trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu sản phẩm, thiết lập mối quan hệ sản xuất - kinh doanh…; đồng thời cũng là dịp để tìm hiểu những nét đặc trưng về truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu chào mừng khai mạc chào mừng Hội chợ triển lãm, Cục trưởng Ngô Quang Trung nêu: Bộ Công Thương đánh giá cao công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Tổ chức Hội chợ; sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài khu vực. Bộ Công Thương chân thành cảm ơn UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để Hội chợ khai mạc đúng theo yêu cầu và kế hoạch; tin tưởng rằng, Hội chợ lần này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại và du lịch của tỉnh Hòa Bình; nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu rộng rãi về tiềm năng thế mạnh của Tỉnh; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình tại khu vực Trung du Miền núi phía Bắc cũng như trên phạm vi cả nước trong thời gian tới. Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2020 diễn ra từ ngày 5 - 11/10/2020.

 

KConline