6 tháng đầu năm, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã thực hiện 19,9 tỷ đồng kinh phí khuyến công, các địa phương đang ráo riết triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 cho thấy, về cơ bản các nội dung của công tác khuyến công đã được triển khai khá toàn diện. Cụ thể, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã có 3 mô hình được xây dựng và tổ chức trình diễn, giới thiệu mô hình; 92 cơ sở được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất, kinh phí thực hiện 9.821 triệu đồng. Nội dung phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã tổ chức triển khai tổ chức được 1 hội chợ, hỗ trợ 151 lượt cơ sở tham gia, kinh phí thực hiện 2.314 triệu đồng.

Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên cũng đã tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự cho 365 học viên; tổ chức 7 hội thảo chuyên đề cho 440 người; kinh phí thực hiện 974,1 triệu đồng. Riêng nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội nên các địa phương chủ yếu phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn để thông báo, chiêu sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo trong các tháng cuối năm...

Về hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, trong nửa đầu năm, các địa phương trong khu vực đã thực hiện tư vấn cho 162 dự án, với doanh thu đạt 6.811 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2020, cả vùng có 10/15 trung tâm thực hiện hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và đặt ra mục tiêu doanh thu trong năm của hoạt động tư vấn là 14.27 tỷ đồng. Nội dung tư vấn vẫn chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực như: Tư vấn xây lắp điện, năng lượng; tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây lắp; tư vấn xây lắp điện, năng lượng; tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý sản xuất...

Kết quả các tỉnh, miền Trung- Tây Nguyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm được nhận định phù hợp với bối cảnh chung của nền kinh tế. Các địa phương cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% các đề án khuyến công được giao; xây dựng, đăng ký các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2021 đúng thời hạn, có chất lượng…

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, các địa phương trong khu vực sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia, tạm ứng kinh phí hợp đồng trên cơ sở các quy định pháp luật. Bám sát diễn biến tình hình của cơ sở CNNT, gỡ vướng trong triển khai các đề án; chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung về khuyến công giữa Bộ Công Thương với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường trao đổi, liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, làm tiền đề cho bước phát triển mới của công tác khuyến công trong giai đoạn tới.
Về triển khai các nội dung hoạt động khuyến công, các địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến. Nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn của các tổ chức dịch vụ công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng hiệu quả hơn. Xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021...

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khuyến công thời gian qua của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Các đơn vị đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND cấp tỉnh để nắm bắt diễn biến tình hình của các đơn vị thụ hưởng trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên cần thực hiện một số nhiệm vụ, như: tăng cường chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025; tập trung theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành các đề án được giao, quyết tâm không có đề án phải ngừng thực hiện và hoàn trả lại ngân sách; kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công mạnh về số lượng và chất lượng; thúc đẩy liên kết tỉnh, liên kết vùng thông qua các hoạt động khuyến công để phát huy thế mạnh của từng địa phương và cả vùng…

Tại hội nghị, 6 tập thể và 5 cá nhân đã được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công. Đại diện lãnh đạo Cục Khuyến công địa phương và Sở Công thương Quảng Bình đã trao cờ cho Sở Công thương Ninh Thuận, đơn vị đăng cai hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2021.

TTCN-ARIT