Theo thông tin tại báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, 5 tháng đầu năm 2021, dù chịu tác động từ dịch bệnh nhưng sản xuất, xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn giữ đc ổn định, tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 5 tháng ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ và đạt 35,47% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 1.610 tỷ đồng, chiếm 53,49%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.400 tỷ đồng, chiếm 46,51%. So với tháng cùng kỳ, các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng mạnh nhất là thuốc lá bao tăng 114%, sản phẩm may mặc tăng 33,64%, bia tăng 27%, cơm dừa nạo sấy 18,5%. 

5 tháng đầu năm, Bến Tre xuất khẩu ước đạt 389,82 triệu USD, tăng 14,4% so cùng kỳ. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều có sự tăng trưởng khá. Châu Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với ước đạt 144,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 27,4%; thị trường Châu Âu ước đạt 58,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11%.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Bến Tre, nhìn chung, các chỉ tiêu phát triển ngành như giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. 

Trong tháng 6/2021, Sở Công Thương Bến Tre tiếp tục phối hợp các ngành liên quan theo dõi tình hình sản xuất tiêu thụ hàng hóa, xuất khẩu của các doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19; triển khai thực hiện Đề án “Cung cấp gói giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre”; thực hiện kế hoạch hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng đó, thực hiện các đề án khuyến công tỉnh, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng các đề án; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác tổ chức Phiên chợ khởi nghiệp - Chặng đường 5 năm tại Bến Tre; chuẩn bị tổ chức: Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bến Tre với siêu thị Nam Phong; lớp tập huấn “Xây dựng kênh phân phối nông sản tự động 4.0 - Chương trình đưa nông sản Việt Nam ra thị trường 4.0”…

 

Arit