Ngày 24/11, tại TP. Cần Thơ diễn ra Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cụ thể là diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Với những kết quả đạt được, Chính phủ tiếp tục phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Để giúp các cán bộ, chuyên viên của ngành Công Thương nắm bắt rõ các hướng dẫn đối với tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nêu trên, ngày 24/11, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương TP. Cần Thơ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021 - 2025 khu vực phía Nam.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Cục Điện lực đã trình bày hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đại diện của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã báo cáo tình hình triển khai Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của khu vực. Cục Công Thương địa phương cũng có hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025…

Thông tin tại hội nghị tập huấn, bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương (Bộ Công Thương)- cho biết: Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung về nông thôn mới sẽ có một số nội dung trọng tâm cần thực hiện.

Theo đó, đối với tiêu chí điện, bà Trâm đề nghị Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Điện lực miền Nam cần tiếp tục tăng cường, phân bổ vốn đầu tư hệ thống lưới điện; tập trung ưu tiên đầu tư tại địa bàn các xã điểm xây dựng nông thôn mới, địa bàn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã biên giới, hải đảo; nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện nông thôn an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bà Trâm cho biết, hiện toàn khu vực có 1.861/1.921 số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 96,9%, cao hơn bình quân chung của cả nước (94,7%). Do đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn khu vực đạt hoặc vượt mục tiêu của cả nước, trong đó cấp xã có 98% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4; cấp huyện có 60% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 4. Và để thực hiện được cần tăng cường hơn nữa phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hướng dẫn công tác đánh giá đạt chuẩn tiêu chí điện.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương phát biểu tại hội nghị

Đối với tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bà Trâm đề nghị Vụ Thị trường trong nước tiếp tục hướng dẫn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong công tác đánh giá đạt chuẩn tiêu chí, đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

“Hiện nay toàn khu vực có 1.872/1.921 số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước (95,7%). Phấn đấu đến năm 2025, toàn khu vực đạt hoặc vượt mục tiêu của cả nước, trong đó có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”- bà Trâm thông tin.

Đối với chỉ tiêu cụm công nghiệp và hướng dẫn mô hình thí điểm xã thương mại điện tử, theo bà Trâm, Cục Công Thương địa phương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tiếp tục hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kế hoạch đề ra.

Nguồn: congthuong.vn

Sưu tầm: Hải Đăng -KHTH