Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; đại diện Ban Kinh tế trung ương, Văn phòng chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; đại diện Lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công, Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng cấp huyện, doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang; các tổ chức dịch vụ khuyến công, cơ quan báo chí, truyền hình.

Tại điểm cầu của các địa phương trên cả nước có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Sở Công Thương; các Sở ban ngành liên quan, Trung tâm khuyến công, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; doanh nghiệp, cơ sở CNNT của các địa phương.

Nhằm cung cấp thông tin về các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với các nội dung hoạt động của ngành công thương có liên quan tại sự kiện nêu trên, Cục Công Thương địa phương đăng “Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021” Chi tiết Thông báo kết luận xem hoặc tải về tại đây.


CỤC CÔNG THƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG