Trong những năm trở lại đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư vào các CCN. Việc ưu đãi phát triển cụm công nghiệp (CCN), đặc biệt là khuyến khích xây dựng các khu sản xuất tập trung theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa tại các làng nghề, các địa phương có thế mạnh vùng là yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển các CCN, thời gian tới, Tỉnh tập trung huy động các nguồn lực ưu tiên cho bồi thường và xây dựng hạ tầng đồng bộ các khu tái định cư cho người mất đất và nhà ở cho người lao động tại CCN, bao gồm cả các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội tại khu vực liên quan và giáp ranh với CCN. Tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu đầu tư vào cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn; tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng mới, công nghiệp phục vụ nông, lâm nghiệp ….

Ưu tiên thu hút đầu tư vào CCN các dự án thuộc các ngành công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường để từ đó hướng đến sản xuất an toàn, bền vững và phát triển.


TBT