Hoạt động hỗ trợ
Theo quy định, kể từ ngày 1/1/2014 tất cả các sản phẩm rượu phải dán tem. Sáng ngày 30/5/2013, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu.
Phát biểu chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh: “Rượu là một mặt hàng hạn chế kinh doanh, sau quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 40/2008/NĐ-CP, đã ...