Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ký Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Trung Sơn, thành phố Tam Điệp.  

 

Theo đó, cụm công nghiệp Trung Sơn có quy mô 44,69 ha, thuộc địa bàn phường Nam Sơn, phường Trung Sơn và xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ngành nghề hoạt động của cụm công nghiệp chủ yếu thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường như: Sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm (từ cây trồng); Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành chế biến nông sản thực phẩm (từ cây trồng), ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung Sơn là Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Tổng mức đầu tư: 611.984.000.000 đồng, trong đó vốn chủ đầu tư là  261.984.000.000 đồng và vốn vay huy động từ các tổ chức tín dụng là 350.000.000.000 đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ Quý II năm 2023 - Quý IV năm 2026.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Ảnh: Sưu tầm

Bải: Anh Tuấn-CCN