Tin tức chung
Bộ Công Thương cho biết, để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 3-5% tổng mức năng lượng tiêu thụ toàn quốc giai đoạn 2006-2010, năm 2008, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ tập trung vào nhiệm vụ kiểm toán năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhằm đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhất là tiết kiệm điện, từ đó giúp doanh nghiệp hạ chi phí sản xuất.
  Theo đó, Chương trình sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các sở công nghiệp địa phương, các trường đại học, các doanh nghiệp và các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng khảo sát thực trạng ...
Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc trên phạm vi cả nước thời kỳ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát ...
Theo Bộ Công Thương, DOC cũng chưa đưa ra bất kỳ hành động cụ thể nào như: không giảm bớt diện mặt hàng bị giám sát, không nêu các tiêu chí, điều ...
*Đánh giá chung của Thứ trưởng sau qua chuyến đi thực tế là như thế nào? Chuyến đi công tác kiểm tra lần này của Bộ Công Thương tập trung vào 3 ...
Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chính thức bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Mạnh Thắng, ...
Ông Đặng Tùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ cho biết, Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) thuộc chương trình Hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ...
Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú do Bộ Công an phát động, ngày 27 tháng 9 năm 2007, Bộ Công Thương đã có công văn số 1531/BCT-TCCB ngày 27 ...