Theo số liệu từ Trung tâm Khuyến công- Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hoà, từ năm 2012-2022, tỉnh đã tổ chức được 5 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu từ cấp huyện đến tỉnh. Trong đó có 321 sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, 186 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.

Sản phẩm tham gia bình chọn tập trung vào 4 nhóm chính: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; phụ tùng máy móc, thiết bị, cơ khí; nhóm sản phẩm khác. Nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm có số lượng sản phẩm chiếm đại đa số trong các kỳ bình chọn.

Theo đánh giá của trung tâm, công tác bình chọn sản phẩm CNNT biêu tiểu không chỉ giúp phát hiện tôn vinh các sản phẩm có giá trị, tiềm năng phát triển sản xuất để ưu tiên hỗ trợ mà còn là cơ hội để các cơ sở CNNT đẩy mạnh nghiên cứu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, cũng là động lực lớn cho các cơ sở sản xuất CNNT cải tiến thiết kế, công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, sáng tạo nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, tính thẩm mỹ cao, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vùng miền phục vụ phát triển du lịch.

Đáng nói, những sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận đã được ngành Công Thương Khánh Hòa hỗ trợ dưới nhiều hình thức. Cụ thể, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, trung tâm đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm; đăng tải hình ảnh trên các ấn phẩm điện tử, bản tin của Sở Công Thương và website của trung tâm...

Khánh Hòa cũng đã triển khai 33 đề án hỗ trợ các sản phẩm được bình chọn cấp tỉnh, khu vực, quốc gia để đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong các khâu sản xuất; hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu, ngành hàng,.. nhằm giới thiệu, quảng bá, hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về tìm hiểu, ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa hàng vào siêu thị.

Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của Khánh Hòa dù được ghi nhận đạt hiệu quả, song vẫn tồn tại những hạn chế. Trong đó, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn các cấp chưa phản ánh hết tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền chưa phát huy hết hiệu quả. Quyền lợi được hưởng từ việc công nhận là sản phẩm CNNT của từng cấp chưa đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bình chọn.

Với những tồn tại trên, trung tâm kiến nghị, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tiếp tục hỗ trợ các đơn vị có sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến với người tiêu dùng thông qua việc tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Trung tâm cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Công Thương địa phương tiếp tục cân đối nguồn kinh phí khuyến công địa phương, quốc gia để có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

Nguồn: congthuong.vn