Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu, khu vực phía Bắc năm 2020, Hội đồng bình chọn đã bình chọn được 110 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (Danh sách xem tại đây). Các sản phẩm được bình chọn đều là những sản phẩm đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ các sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố của các địa phương trong khu vực, tiếp tục đáp ứng được các tiêu chí bình chọn cấp khu vực theo quy định.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên để động viên khuyến khích, thúc đẩy các sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế phát triển, 24 địa phương trong khu vực phía Bắc đã đăng ký 194 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020. Trong đó, Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 66 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 104 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 12 sản phẩm và Nhóm các sản phẩm khác có 12 sản phẩm.

Trên cơ sở các sản phẩm đăng ký bình chọn, Ban giám khảo đã tổ chức nhiều vòng chấm điểm theo những tiêu chí, thang điểm quy định. Bên cạnh đó, Cục CTĐP cũng tổ chức các đoàn, gồm thành viên Hội đồng bình chọn và Ban Giám khảo đến các cơ sở CNNT tại một số địa phương trong khu vực, như: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nam. Qua đó, trực tiếp quan sát quy trình sản xuất sản phẩm cũng như đối chiếu, xác minh các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn và thực tế cơ sở sản xuất.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng bình chọn cấp khu vực đã thống nhất lựa chọn được 110 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt điều kiện để đề nghị cấp Giấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 (Quyết định công nhận xem tại đây).

Trong đó: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 29 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 64 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 09 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 08 sản phẩm.

 Đánh giá về kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu  biểu khu vực phía Bắc năm 2020, Hội đồng bình chọn cho biết, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020, khu vực phía Bắc thu hút được số lượng sản phẩm tham gia nhiều hơn so với các kỳ bình chọn trước; các địa phương đã ngày càng quan tâm đến công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; qua đó không chỉ nhằm động viên, khuyến khích cơ sở CNNT trong sản xuất mà còn nhằm quảng bá, giới thiệu, tạo cơ hội cho các sản phẩm tiêu biểu của địa phương ngày một phát triển…

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 cũng cho thấy tình hình thực tế về công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của khu vực cũng còn một số vấn đề hạn chế, cụ thể: Hồ sơ đăng ký tham bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT chưa thực sự đạt yêu cầu; trang thiết bị, máy móc sản xuất chưa được đầu tư đồng bộ, sử dụng lao động thời vụ, nông nhàn; quy mô sản xuất nhỏ, vốn và doanh thu chưa ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm tập trung chủ yếu tại địa phương,…

Do đó, để công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực đạt hiệu quả, các cơ quan có liên quan ở địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở CNNT chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm đáp ứng được yêu cầu theo quy định để đăng ký tham gia bình chọn; Sở Công Thương tiếp tục quan tâm, phối hợp với Cục CTĐP và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT tại địa phương đã được bình chọn, cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

 

TQL-ARIT