Khuyến công quốc gia
6 tháng đầu năm 2016, công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì và phát triển tốt. Công tác khuyến công ngày càng được quan tâm, nguồn kinh phí cho hoạt động được đầu tư khá hơn, kể cả kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương; nội dung khuyến công được triển khai đa dạng, phong phú; tổ chức hệ thống khuyến công tại các địa phương từng bước được củng cố và đi vào hoạt động ổn định.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn Khu vực đã thực hiện được 150 đề án khuyến công, tăng 23 đề án so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, khuyến công quốc gia 20 đề án (tăng 5 đề ...
Theo báo cáo, tình hình thực hiện kế hoạch khuyến công 6 tháng đầu năm 2016 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã đạt được các kết quả cụ ...
Hội chợ triển lãm là hoạt động trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2016 do Cục công nghiệp địa phương và Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phối tổ chức. ...
XEM DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2016 TẠI ĐÂY CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (ARID)
Công tác bình chọn và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 sẽ được tổ chức lồng ghép với các Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT ...
Trong những năm gần đây, công nghiệp địa phương, hồn cốt là công nghiệp nông thôn phát triển ấn tượng, đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng của công nghiệp nước ...
Công ty TNHH MTV Quân Lâm (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) được thành lập từ cuối năm 2012; những sản phẩm chính của Công ty sản xuất là ván ghép ...
Mười phân vẹn mười 100 sản phẩm CNNT được vinh danh tại Lễ công bố tôn vinh sản phẩm CNNT cấp quốc gia năm 2015, mỗi sản phẩm nổi lên một vẻ, ...
Kết quả hoạt động khuyến công Năm 2014, Chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ đối với miền núi, dân tộc thiểu số là 20.282,48 triệu đồng với các hoạt ...
Tuy nhiên việc đào tạo thợ vận hành, sửa chữa các máy nông cụ này chưa theo kịp với nhu cầu đặt ra. Từ thực tế này, được sự hỗ trợ của ...