TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ

Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có nhiều thuận lợi trong việc cung cấp gỗ rừng trồng để phát triển xưởng mộc dân dụng, đồ gỗ mỹ nghệ. Tuy nhiên ngành chế biến lâm sản nói chung và sản xuất mỹ nghệ nói riêng của Thành phố chưa thực sự phát triển. Sản xuất, chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn chủ yếu là các hộ sản xuất với quy mô nhỏ.

  Dự án đầu tư xưởng sản xuất mộc dân dụng và mỹ nghệ từ gỗ rừng trồng tại cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải - thành phố Lào Cai được xây dựng, tạo môi trường tập trung cho các hộ ...
Hội chợ “Nông sản, tiểu thủ công nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I” ( Hội chợ) do Liên minh ...
  Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ triển khai kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài ...
Thông tư 36/2016/TT-BCT (Thông tư 36) thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện ...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2011-2015 đạt được nhiều kết quả quan trọng; ...
Thông qua đó, ở nhiều địa phương, trong nhiều ngành và lĩnh vực công nghiệp quan trọng đã có các doanh nghiệp điển hình thực hiện các biện pháp sản xuất sạch ...
Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức 110 lớp truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho 3.850 lao động, nhân cấy nghề cho 32 làng thuần nông. Kết quả 100% làng được ...
Là người lớn lên từ biển, không ai là không biết ủ cá và muối để làm mắm. nhưng cơ duyên để trở thành cái nghề thì không phải ai cũng có. ...
Khảo sát việc sản xuất tại các làng nghề cho thấy, phần lớn các sản phẩm vẫn được sản xuất theo hình thức, mẫu mã cổ truyền như: Sập gụ, tủ chè ...
KVC là nhà đầu tư xây dựng hàng đầu trong phân khúc công trình giao thông cầu đường và thủy điện theo phương thức PPP. Trong lĩnh vực thương mại, KVC là ...