Tin tức chung

Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. Các Nghị quyết trên yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển mạnh cơ chế quản lý sang hậu kiểm; áp dụng phương thức quản lý trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan.

 Kết quả, năm 2016 Ngân hàng thế giới đánh giá “Môi trường kinh doanh” của Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí thứ 91/189 lên vị trí thứ 82/190 của bảng xếp hạng). Về xếp hạng “Chính ...
Trong xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, các nền kinh tế thành viên APEC ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc trở ...
Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Công nghiệp địa phương, Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Phó Bí thư ...
Với nhiệm vụ theo dõi phát triển công nghiệp địa phương, Cục tiếp tục thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về tình hình phát triển công nghiệp ...
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng uỷ Cục Công nghiệp địa phương; các đồng chí đại diện cho các Chi ...
Kế hoạch hành động cụ thể của Bộ Công Thương vừa được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ban hành tại Quyết định số 507/QĐ-BCT nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày ...
Tham dự buổi Lễ, về phía Bộ Công Thương còn có Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; ...
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao ...
Đây là động lực để thực hiện liên kết vùng trong thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới, hợp ...
Nhận định được tầm quan trọng của vấn đề này, trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ...