Năm 2020, Lạng Sơn chỉ có 1 cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Nội dung hỗ trợ là “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bản lề cửa” tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc với kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 600 triệu đồng.

Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng, thậm chí có thời điểm phải ngừng sản xuất nên nhiều doanh nghiệp không dám đầu tư mở rộng sản xuất; việc tổ chức các hội chợ triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại cũng bị đình hoãn nên cũng ảnh hưởng đến việc hỗ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, các doanh nghiệp CNNT trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn tái đầu tư, đổi mới dây chuyền công nghệ và hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương Lạng Sơn tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ hoạt động sản xuất sản phẩm có lợi thế của tỉnh để giúp các sản phẩm CNNT tiêu biểu tăng năng lực cạnh tranh. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống máy móc sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, hằng năm chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia 4 - 5 kỳ hội chợ tại các địa phương trên cả nước nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường.

Từ thực tế địa phương, Sở Công Thương Lạng Sơn cũng đề nghị Cục Công Thương địa phương: Tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia và chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản phẩm theo các quy định của pháp luật; Hỗ trợ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở CNNT trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan truyền thông khác ở Trung ương.

 

TTCN-ARIT