LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG

I. Trung tâm Khuyến công và Tư phấn phát triển công nghiệp 1

1. Ông Nguyễn Toàn Thắng

2. Ông Đặng Quang Thiện

3. Ông Nguyễn Thế Lanh

4. Ông Bùi Minh Hiển

5. Ông Nguyễn Quốc Dũng

6. Ông Nguuyễn Văn Bền

7. Bà Phạm Thị Hồng Nhung

8. Bà. Khương Thị Hiền

9. Bà Phạm Thị Trang

10. Ông Nguyễn Văn Tài

11. Ông Đào Xuân Trình

12. Bà. Tống Thị Kim Lan

 

II. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

1. Ông Vũ Trí Khương

2. Ông Nguyễn Văn Tiến

 

III. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

1. Ông Hoàng Trọng Dũng

2. Ông Lương Thanh Lâm

 

IV. Trung Tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình

1. Ông Hoàng Tiến Hà

2. Bà Đinh Thị Hường

3. Ông Nguyễn Thành Long

 

V. Trung Tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ

1. Bà Nguyễn Thị Mai Phương

2. Ông Điêu Việt Hồng

3. Bà Nguyễn Thị Trang

4. Ông Nguyễn Chí Anh Đức

5. Ông Nguyễn Anh Dũng

 

VI. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

1. Ông Bùi Anh Tuấn

2. Ông Dương Đình Quyết

3. Ông Dương Quang Trung

4. Bà Đinh Thị Thu

5. Bà Đoàn Thị Oanh

6. Ông Dương Tuấn Sơn

 

VII. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

1. Ông Đàm Xuân Hùng

2. Bà Ứng Thu Huyền

 

VIII. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre

1. Ông Nguyễn Văn Đông Phương

2. Ông Đinh Hùng Nhạn