Theo thông tin từ Sở Công Thương Long An, năm 2020 tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB).

Long An hiện có 21 sản phẩm CNNTTB cấp khu vực và 5 sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia. Các sản phẩm được công nhận được UBND tỉnh Long An quan tâm gắn kết với các chính sách hỗ trợ phát triển, nhất là chính sách khuyến công.

Năm 2020, từ chính sách khuyến công, Lonh An đã tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Long An” cho chủ cơ sở hàng thủ công chị Lành, đồng thời là tác giả của sản phẩm “Giỏ hình thổ cẩm” vừa được công nhận sản phẩm CNNTTBcấp khu vực năm 2020; thực hiện 2 phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải 08 bài viết trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình, Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương để giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm CNNTTB cấp khu vực và quốc gia.

Tỉnh cũng hỗ trợ miễn phí cho 7 cơ sở được công nhận sản phẩm CNNTTB xây dựng Website để giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm; hỗ trợ trưng bày, giới thiệu 18/21 sản phẩm được công nhận tại các hội chợ triển lãm cấp tỉnh, khu vực; đặc biệt tại hội nghị tổng kết chương trình khuyến công tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020.

 

TQL-ARIT