Mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Theo đó, các dự án của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp có vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, CNHT được hỗ trợ lãi suất theo Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 7 năm, kể từ ngày giải ngân lần đầu và mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất  không quá 200 tỷ đồng cho 01 dự án.

Cụ thể: Các dự án đầu tư sản xuất các loại máy móc, thiết bị mới hoặc ứng dụng công nghệ mới được tự động hóa, điều khiển theo các chương trình máy tính; các dự án đầu tư trang thiết bị sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; các dự án đầu tư phát triển, sản xuất các sản phẩm, chi tiết linh kiện thuộc các nhóm ngành: Cơ khí; Hóa chất, nhựa, cao su; Chế biến lương thực – thực phẩm; Điện tử - Công nghệ thông tin; Dệt – May; Da – Giày được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất. Các dự án được ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% lãi suất, gồm: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm: Triển lãm, giao dịch sản phẩm công nghiệp, CNHT; Thiết kế, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm công nghiệp, CNHT và các dự án cung cấp khí (LNG, CNG, LPG), hóa chất cho các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ, CNHT, phòng nghiên cứu – thí nghiệm.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành xem xét, tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt và trả kết quả cho Chủ đầu tư của dự án.

Các quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và CNHT đã tiếp tục các chủ trương, chính sách của TP. Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ, kích thích đầu tư, nhất là đối với các lĩnh vực ngành nghề trọng điểm, góp phần phát triển nền kinh tế sản xuất của TP. Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng và mạnh hơn nữa trong thời gian tới./.

 

TTTT(Arid)