Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch khuyến công năm 2016, đến nay Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (Trung tâm) đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao.


Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức 110 lớp truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho 3.850 lao động, nhân cấy nghề cho 32 làng thuần nông. Kết quả 100% làng được cấy nghề đã duy trì sản xuất, 80% số lao động học nghề được bố trí việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT); thực hiện hỗ trợ 10 dự án đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các cơ sở CNNT; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, lãnh đạo quản lý các cơ sở CNNT về kiến thức quản lý, quản trị doanh nghiệp, tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế, thiết kế mẫu mã sản phẩm…; tập huấn, phổ biến về các văn bản, chính sách khuyến công cho các cán bộ làm công tác khuyến công và các cơ sở CNNT.


Trung tâm cũng đã tổ chức Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2016 với quy mô 630 gian hàng. Hội chợ đã thu hút trên 2.500 khách thương mại, trong đó có 605 nhà nhập khẩu nước ngoài đến thăm quan, giao dịch, 10 hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với giá trị 300 nghìn USD cũng đã được ký kết. Tổ chức đoàn và hỗ trợ 34 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất tại Singapore, Hội chợ quốc tế thủ công mỹ nghệ Megashow part I tại Hồng Kông và Hội chợ quốc tế Foire D’Automne năm 2016 tại Pháp. Kết quả, đã có 10 đơn vị ký hợp đồng tại hội chợ và 10 đơn vị ký hợp đồng xuất khẩu, tổng trị giá ước đạt 550 nghìn USD. Tổ chức tốt và thành công Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tham gia Chương trình Lễ phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ kết hợp Hội chợ - Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ do Bộ Công Thương tổ chức…


Theo ghi nhận từ các đối tượng thụ hưởng, sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến công đã giúp năng suất sản xuất của cơ sở CNNT tăng đáng kể; chất lượng sản phẩm làm ra được nâng cao; tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương; góp phần giảm ô nhiễm môi trường tại các làng nghề. Nhiều cơ sở CNNT đã tích cực cải tiến mẫu mã thiết kế đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới…


Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trung tâm đặt mục tiêu cho năm 2017: Thông qua các chương trình khuyến công, hỗ trợ được từ 800 - 1000 lượt cơ sở sản xuất CNNT, làng nghề; tạo thêm khoảng 10.000 việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn; góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tăng 8-10% so với năm 2016; tạo ra khoảng 300 sản phẩm có thiết kế mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ từ các hoạt động khuyến công...


Để hoàn thành mục tiêu đề ra, sau khi được phê duyệt các kế hoạch Trung tâm sẽ triển khai ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm. Trung tâm cũng sẽ tăng cường phối hợp với phòng Kinh tế các huyện, thị xã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lựa chọn các cơ sở CNNT có đề án khuyến công được hỗ trợ. Xây dựng tiêu chí lựa chọn các đơn vị thụ hưởng trình sở Công Thương phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Căn cứ kế hoạch chung của năm 2017, các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai chi tiết theo từng tháng, quý, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân chủ trì với thời gian hoàn thành cụ thể để kiểm soát được tiến độ thực hiện các phần việc cụ thể.


BẢO NGỌC