Làng nghề - Nghệ nhân
Chào mừng Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10, từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017 tại công viên Thống nhất Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội chợ: “Nông sản, tiểu thủ công nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I”.

Hội chợ “Nông sản, tiểu thủ công nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các doanh nghiệp Việt Nam lần thứ I” ( Hội chợ) do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017 tại công viên Thống nhất Thành phố Hà Nội.  Cơ quan tổ chức Hội chợ sẽ miễn phí thuê gian hàng.

Theo đó, Liên minh HTX Việt Nam kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong ngành đăng ký tham gia Hội chợ. Các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong ngành có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ, đề nghị liên hệ với Ban tổ chức theo thông tin sau:
Ông:  Nguyễn Thế Phương,
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin Hợp tác xã
Điện thoại: 0913.033.199
hoặc Ông Phạm Anh Tuấn,
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản An toàn Việt Nam (UCA),
Điện thoại: 0982.496.688.
Thông tin chi tiết Thư mời của Ban tổ chức Hội chợ xem tại đây

ARID