Làng nghề truyền thống Chiếu Long Cang thuộc xã Long An, huyện Cần Giuộc. Nghề dệt chiếu, cói đã xuất hiện từ trước năm 1930 và gắn với đời sống văn hóa của làng chiếu Long Cang tồn tại cho đến nay. Các sản phẩm của chiếu Long Cang gồm: Chiếu nằm, chiếu nôi em bé, chiếu làm thảm, chiếu hoa văn, chiếu lãi chữ, chiếu lãi hoa văn…


Làng nghề truyền thống Trống Bình An thuộc ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ. Nghề bịt trống đã xuất hiện từ năm 1842 và gắn với đời sống văn hóa của Làng Bình An. Nghề bịt trống làng Bình An gắn liền với tên tuổi của một số Nghệ nhân như: ông Nguyễn Văn Mến, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Lương. Các sản phẩm chủ yếu của Trống Bình An gồm: trống trường học, trống đình chùa, trống nhạc lễ, trống múa lân, trống tiều, trống cơm, trống cái, trống đại, trống lễ hội, trống rồng, trống sư tử…

Làng nghề truyền thống Chầm nón lá An Hiệp thuộc xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa. Nghề Chầm nón lá đã xuất hiện từ lâu đời và gắn với đời sống văn hóa của nhân dân ấp An Hiệp. Nghề Chầm nón lá đã gắn với tên tuổi của của một số hộ làm nghề nổi tiếng như: Bà Châu Thị Tựa, Bà Nguyễn Thị Rẫy, Bà Nguyễn Thị Ngừng, Bà Phan Thị Trừ, Bà Nguyễn Thị Gết, Bà Phan Thị Lánh…

Làng nghề truyền thống Đan cần xé đã xuất hiện lâu đời và gắn với đời sống văn hóa của người dân ấp Hòa Hiệp 1 thuộc xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa tồn tại đến ngày nay. Nghề đan cần xé gắn với tên tuổi của làng từ nhiều thế hệ như: Ông Phạm Văn Rong, ông Trần Văn Cưng, bà Trần Thị Trừ, ông Phạm Ngọc Ở, ông Phạm Văn Méo, bà Đặng Thu Cốm, ông Trần Văn Cưng…

Làng nghề truyền thống Bánh tráng Nhơn Hòa thuộc phường 5, thành phố Tân An. Nghề làm bánh tráng ra đời từ năm 1943 đến nay, vì đây là nghề truyền thống của người dân khu vực Nhơn Hòa trước đây là nghề cha truyền con nối qua nhiều thế hệ, có những hộ 3 thế hệ làm bánh như ông Huỳnh Phát Tài, bà Bùi Thị Hương, bà Dương Thị Quắn, ông Võ Văn Nhỏ, họ luôn xem nghề bánh tráng là một nghề truyền thống.

Long An hiện có 5 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Các làng nghề truyền thống với các sản phẩm khác nhau nhưng có điểm chung là làm thủ công, bằng lao động sáng tạo, người thợ thủ công đã tạo ra các sản phẩm tuyệt vời, mà ở đó tư duy là kinh nghiệm rút ra từ bao thế hệ, sẽ không mai một vì nó đã gắn kết với người dân các làng nghề, mang lại sự tinh tế, nét độc đáo riêng của các làng nghề, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.

 

Song Thanh