Theo Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước (Trung tâm) được giao thực hiện 05 đề án, với tổng kinh phí 1,35 tỷ đồng.

Trong đó, Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Đại Hoàng Kim - xã Long Hưng, huyện Phú Riềng và Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Thành Phát - phường Thác Mơ, thị xã Phước Long thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất máy chế biến thực phẩm”.

Ngày 19/08/2018, Trung tâm phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Riềng và UBND xã Long Hưng tổ chức nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Đại Hoàng Kim đúng như mục tiêu của đề án đề ra: Ứng dụng máy cắt Plasma CNC: Model: 1530; tốc độ cắt 13m/ phút; máy mới 100%, sản xuất tại Việt Nam; đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật trong chế tạo máy cũng như an toàn trong quá trình vận hành sản xuất.

Ngày 25/08/2018, Trung tâm cũng đã phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, phòng Kinh tế thị xã Phước Long, UBND phường Thác Mơ tổ chức nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Thành Phát. Với mục tiêu ứng dụng máy cắt Laser Filber: Model: CMA 1530-C-G-E; tốc độ cắt 80m/ phút; máy mới 100%, tại buổi nghiệm thu, đơn vị thụ hưởng cho thấy máy móc thiết bị hỗ trợ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật trong chế tạo máy cũng như an toàn trong quá trình vận hành sản xuất.

Theo Lãnh đạo Trung tâm, với mức hỗ trợ đã được nâng lên đã phần nào khuyến khích cho doanh nghiệp trên địa bàn mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất máy chế biến hạt điều, phát triển ngành cơ khí của tỉnh Bình Phước, gắn sản xuất thân thiện với môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước hiện nay. Góp phần vào mục tiêu công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


TBT