Phát huy kết quả đạt được, Ngành Công Thương Quảng Trị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

Bước sang năm 2019, Ngành Công Thương Quảng Trị đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Kết luận số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 của Hội nghị lần thứ 16, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh; tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; chủ động đề ra chương trình hành động và các kế hoạch công tác trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả, trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, thương mại đều có mức tăng trưởng cao so với những năm trước, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh nhà.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, ước đạt 12,29% so với năm 2018 (kế hoạch 10,94%); Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 357 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 222 triệu USD, vượt kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 30.065,4 tỷ đồng, tăng 10,65% so với cùng kỳ và đạt 100,5% so với kế hoạch năm 2019 (KH 29.900 tỷ đồng), đáng chú ý là bán lẻ hàng hóa đạt 25.432,3 tỷ đồng, chiếm 84,6% tổng mức.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh đã phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương và vùng nguyên liệu tại chỗ như công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất vật liệu xây dựng... Ngành công nghiệp chế biến tiếp tục giữ được vai trò chủ chốt trong tăng trưởng chung của ngành công nghiệp tỉnh nhà.

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tư diễn ra sôi động với nhiều dự án quy mô lớn được triển khai, nhất là lĩnh vực phát triển năng lượng. Có 30 dự án với tổng mức đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực công thương khởi công, hoàn thành nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh; nhiều dự án công nghiệp đã đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào hoạt động, làm gia tăng mạnh giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2019. Các doanh nghiệp phát triển cả quy mô và số lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công tác khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng KHKT, công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất được đẩy mạnh; Công tác xúc tiến thương mại có hiệu quả hết sức rõ nét nhất là trong kết nối cung cầu giữa các địa phương trong nước, đưa sản phẩm địa phương vào các siêu thị, tổ chức các điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh...; Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương cũng được tăng cường có hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đều được thực hiện tốt; Quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại được chú trọng ...Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 12 tháng năm 2019 tăng 1,84% so với bình quân cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), trong bối cảnh một số chỉ tiêu kinh tế còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Do đó, cùng với các sở, ngành, địa phương, trước hết cần chủ động tập trung rà soát đánh giá để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, triển khai thực hiện tốt các mục nhiệm vụ phát triển của Ngành. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng Công nghiệp trên 11%, Thương mại-Dịch vụ trên 11,4 % so với năm 2019.

 Để đạt được mục tiêu đó, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, ngành Công Thương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016-2020: Quy hoạch phát triển công nghiệp, Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, có tính đến năm 2025; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch phát triển các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 có tính đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2018- 2022. Đề án “Phát triển xuất khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025”; Đề án phát triển dịch vụ logistics; Đề án "Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm"; Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; Rà soát, định hướng phát triển một số sản phẩm chủ lực của địa phương, thí điểm xây dựng sản phẩm địa phương mang thương hiệu quốc gia.

- Trong năm 2019 các dự án năng lượng đã đồng loạt triển khai, nhất là năng lượng tái tạo, đây là các dự án có tổng mức đầu tư lớn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu tổng mức đầu tư xã hội theo Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh Đảng bộ. Do đó, năm 2020 cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành các dự án đang xây dựng và khởi công các dự án đã đăng ký trong kế hoạch năm 2019, nhất là giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp triển khai thực hiện một cách thuận lợi nhất. Quyết tâm thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án ngành Công Thương khởi công, nhân Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh, cũng như các công trình, dự án động lực được xác định trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

- Làm việc với Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan đảm bảo tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. Đề xuất EVN sớm triển khai xây dựng đường dây, TBA 220KV Đông Hà – Lao Bảo hoàn thành đúng tiến độ để đồng bộ với các dự án năng lượng tái tạo phía Tây của tỉnh. Tập trung hỗ trợ Tập đoàn Gazprom triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí công suất 340MW tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa, phát triển thương mại điện tử và các loại hình thương mại-dịch vụ, ứng dụng công nghệ số, tạo tiền đề cho phát triển của Ngành trong giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Những kết quả trên các lĩnh vực năm 2019 đã khẳng định sự nỗ lực của tỉnh, của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của Ngành, của tỉnh nhà. Đó cũng chính là tiền đề để năm 2020 tiếp tục với nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành tốt hơn và đạt kết quả cao trong nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, tạo bước đột phá mới của tỉnh trong thời gian tới, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra./.

 

LÊ QUANG VĨNH
                                                                            Giám đốc Sở Công Thương