Dự báo, năm 2014, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) nhất là đối với các DN vừa và nhỏ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, kinh phí khuyến công (KC) hỗ trợ rất thấp nên chưa khuyến khích các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư các dự án phát triển sản xuất với quy mô lớn. Để khắc phục, hoạt động KC Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trương tập trung vào đẩy mạnh phát triển CNNT.


Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn

Theo kế hoạch, năm 2014, hoạt động KC Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trương tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm, nâng cao năng lực truyền thông; xây dựng mạng lưới cộng tác viên KC đến cấp cơ sở; nghiên cứu tư vấn cho các cơ sở CNNT lựa chọn hướng đầu tư phù hợp để các cơ sở tích cực chủ động tham gia; tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên đề về công tác KC; phối hợp với các phòng kinh tế/kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố khảo sát thực hiện các đề án ứng dụng máy móc thiết bị, mô hình trình diễn… mang lại hiệu quả nhất; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề CNNT trên cơ sở đào tạo nghề, đặt biệt ưu tiên cho đào tạo nghề phục vụ công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; tăng cường dịch vụ tư vấn, có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ kịp thời cho các cơ sở CNNT trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án KC sát với thực tế và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trên website của trung tâm, bản tin ngành Công Thương; tổ chức hội thảo tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT tham gia, tìm hiểu công nghệ kỹ thuật, máy móc mới… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào quá trình sản xuất - kinh doanh của các cơ sở CNNT.

Tăng cường liên kết trong ngành cơ khí

Kết quả khảo sát khoảng 4.000 cơ sở CNNT trên địa bàn cho thấy, tính liên kết cùng phát triển của các cơ sở, DN trên địa bàn còn rất hạn chế. Các cơ sở, doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất tự phát không có chiến lược, kế hoạch lâu dài để phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hầu hết họ đều tự tìm kiếm khách hàng, hoạt động sản xuất không ổn định, không liên tục. Cụ thể, có tới 45,8 DN cho biết họ hoạt động hoàn toàn độc lập, không có xu hướng liên kết với nhau; 28,2% số cơ sở, DN trả lời chưa liên kết; chỉ có 2,2% số cơ sở, DN có tham gia liên kết với các DN khác. Sự thiếu liên kết trong sản xuất - kinh doanh đã khiến kinh tế công nghiệp nông thông ở địa phương phát triển rất chậm, sức cạnh tranh kém, trong đó có ngành công nghiệp cơ khí nông thôn.

Để giúp các DN chủ động liên kết trong phát triển, tạo dựng ngành cơ khí trên địa bàn vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng lớn của khách hàng, đối tác trong thời gian tới, năm 2014, Trung tâm Khuyến công Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, nhất là hội thảo liên kết để tạo cơ hội cho các cơ sở, DN hoạt động trong lĩnh vực cơ khí giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin để hợp tác cùng phát triển.

 

Nguồn: công thương điện tử