Theo Báo cáo của Sở Công Thương Đắc Nông, đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắc Nông có 05 cụm công nghiệp (CCN), gồm: CCN Đăk Ha, CCN Thuận An, CCN Quảng Tâm, CCN Đắk Song và CCN Krông Nô.CCN Đăk Ha được thành lập từ năm 2005 với diện tích đất quy hoạch là 37,4 ha.

 

UBND tỉnh Đắc Nông đã giao cho Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác thi công các các hạng mục hạ tầng đạt khoảng 95% khối lượng các công việc như: san nền, kè mái xung quanh CCN, làm đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hạ trạm biến áp, nhà điều hành. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào cụm đang gặp rất nhiều khó khăn, mới chỉ có 01 dự án chế biến đũa, tăm, giấy, gỗ của Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa đầu tư và đang hoạt động.CCN Thuận An, được thành lập theo QĐ số 879/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với diện tích quy hoạch chi tiết là 52,2 ha. UBND tỉnh đã giao cho Trung tâm phát triển CCN Thuận An làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN. Đến nay tiến độ đầu tư hạ tầng của CCN Thuận An đạt được như sau: Công tác san nền, xây dựng nhà điều hành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đường giao thông nội bộ đạt khoảng 80% khối lượng.

 

Việc thu hút đầu tư vào CCN, hiện đã có 47 nhà đầu tư đăng ký sản xuất kinh doanh, với tổng diện tích đăng ký là 8,48 ha và tổng vốn đăng ký 432 tỷ đồng. Trong đó, có 02 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích đất thuê là 1,74 ha, vốn đăng ký đầu tư là 09 tỷ đồng và 06 đơn vị đang triển khai đầu tư xây dựng cơ bản với diện tích đất thuê là 8,56 ha, vốn đăng ký đầu tư là 144 tỷ đồng.Theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Đắc Nông phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN Quảng Tâm có diện tích là 35 ha. UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới đang hoàn thành thiết kế thi công hạ tầng CCN.CCN Đắk Song được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh với diện tích quy hoạch chi tiết là 47,2ha. Đến nay CCN Đắk Song chưa có đơn vị nào đăng ký đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN. Tuy nhiên, đã có 02 nhà đầu tư đăng ký thuê đất trong CCN (thuê 13,5 ha). Vì vậy, UBND huyện Đăk Song đã đứng ra thực hiện đền bù trên diện tích doanh nghiệp đăng ký để giao đất cho đơn vị.CCN Krông Nô, được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại QĐ 2023/QĐ-UBND, ngày 22/12/2009, với diện tích quy hoạch chi tiết là 25 ha. Hiện cũng chưa có đơn vị nào đứng ra đầu tư kinh doanh hạ tầng.

 

Nhìn chung ở hầu hết các CCN việc đầu tư hạ tầng như điện, nước, giao thông… đều khá khó khăn, theo sở Công Thương Đắc Nông điều này đã dẫn đến việc thu hút đầu tư tại các CCN gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, mặc dầu tỉnh Đắc Nông đã đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhưng với đặc thù của tỉnh miền núi, cao nguyên việc thu hút đầu tư rất khó khăn, đặc biệt là những năm gần đây tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động bất lợi, dẫn đến các dự án đăng ký và triển khai trên địa bàn tỉnh rất ít, năng lực sản xuất mới của ngành tăng chậm, điều này cũng đã ảnh hưởng tới tiến độ của các CCN.


Theo UBND tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 80 dự án đăng ký đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn là 2.662 tỷ đồng; trong đó có 25 dự án đang hoạt động, 11 dự án đang triển khai xây dựng cơ bản và 44 dự án đang làm thủ tục đầu tư.Năm 2013, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 435 triệu đồng (QĐ 7768, ngày 18/12/2012 đợt 1) thực hiện 07 đề án khuyến công, bao gồm: 06 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và 01 đề án hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm. Khuyến công địa phương hỗ trợ 1.052 tỷ đồng, thực hiện 11 đề án.
 

Arid