Bản đồ cụm công nghiệp
Nhằm tăng cường hơn nữa sự quản lý của nhà nước cũng như để có sự hỗ trợ kịp thời cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển, mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế phới hợp quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Trên nguyên tắc, phối hợp quản lý theo nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng đơn vị theo pháp luật hiện hành, phải đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ...
CCN có diện tích hơn 75ha và có nhu cầu chuyển đổi sẽ thành lập KCN Một vài ý kiến chưa rõ về một số điều, mục trong thông tư cũng đã ...
Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động không thuận lợi, nhưng hoạt động tại các KCX-KCN trên địa bàn vẫn phát triển khá ổn định. Đẩy mạnh đầu tư ...
Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, cụm công nghiệp làng nghề này đã thu hút được 8 doanh nghiệp, trong đó có 6 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản ...
Nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công thương, ngành chức năng và UBND cấp huyện trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ...
Trong đó Nhà máy sản xuất tấm lợp Fibrocement và ngói xi măng của Công ty cổ phần Quảng Phúc (sản xuất khoảng 3,5 triệu mét vuông sản phẩm) giải quyết việc ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Biểu số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) ...