Bản đồ cụm công nghiệp
Tính đến 31/12/2012, cả nước có 878 CCN đã thành lập hoặc đã hình thành trước khi QĐ 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực, với tổng diện tích 32.647 ha; trong đó có 220 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; 150 CCN do Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư; các CCN còn lại do UBND cấp huyện (ban quản lý dự án của huyện) hoặc đơn vị sự nghiệp khác làm chủ đầu tư.
Góp phần phát triển kinh tế địa phương   Hiện cả nước có 615 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 16.166 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 50,14%. Tuy nhiên, hiện mới có ...
Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã quy hoạch 22 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch là 1.254,0 ha. Trong đó có 11 cụm ...
1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ giao tại Quy chế quản lý CCN của các Bộ, ngành và địa phương:Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã ban ...
Đến nay, tỉnh có 40 CCN với tổng diện tích đất quy hoạch là 4.234 ha. Trong đó có 17 CCN đã có quyết định thành lập; 32 CCN đã được phê ...
Từ những kết quả rà soát đưa ra, Bộ Công Thương có những giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm tiếp tục phát ...
Đến nay, tỉnh có 40 CCN với tổng diện tích đất quy hoạch là 4.234 ha. Trong đó có 17 CCN đã có quyết định thành lập; 32 CCN đã được phê ...
Theo quy định của Thông tư này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ cho công tác truyền thanh tại khu công nghiệp và địa bàn có đông công nhân với mức ...
Khu công nghiệp Hòa Phú ở TP. Buôn Ma Thuột có diện tích trong hàng rào là 181,7 ha, đến nay đã có 20 dự án đầu tư (10 dự án đã ...
Trước hết, xin Ông cho biết tổng thể về công tác quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển CCN của các địa phương trên cả nước? Ông đánh giá như thế ...
Thông tư quy định, các CCN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trước ngày 05/10/2009; CCN được phê duyệt quy ...