Bản đồ cụm công nghiệp
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp năm 2014, trong đó có việc phấn đấu hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN).
Theo kế hoạch, năm 2014, Quảng Ngãi tiếp tục phấn đấu hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các CCN đã hình thành. Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào các CCN; thực hiện mở rộng giai ...
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn Theo kế hoạch, năm 2014, hoạt động KC Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trương tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức ...
TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đã có Ban quản lý xây dựng cụm công nghiệp nay chuyển đổi thành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp. Trung tâm này ...
Quy chế quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, quản lý Chương trình, kế ...
Theo đó, yêu cầu các địa phương hoàn thành, gửi báo cáo rà soát, xử lý đối với các CCN chậm triển khai, kém hiệu quả và báo cáo rà soát các ...
Các cụm công đã có Quyết định thành lập gồm: các CCN Quán Trữ, Vĩnh Niệm, Tân Liên (giai đoạn 1), An Lão và CCN tàu thủy An Hồng với tổng diện ...
Kết quả đạt được Việc triển khai thực hiện các đề án KCQG hỗ trợ lập QHCT và đầu tư hạ tầng CCN thời gian qua đảm bảo đúng quy định về ...
Trong đó, có 11 cụm công nghiệp (CCN) hoàn thành lập quy hoạch chi tiết, gồm: CCN Bạch Hạc, Phượng Lâu 1, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Giáp Lai, ...
Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên công tác thu hút đầu tư tương đối thuận lợi, việc đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN đều ...
UBND tỉnh Đắc Nông đã giao cho Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác thi công các ...