Bản đồ cụm công nghiệp
Theo quy hoạch Vĩnh Phúc có 42 cụm công nghiệp (CCN) nhưng hiện mới có 14 CCN được thành lập với diện tích đất sử dụng là 282,34 ha. Trong 14 CCN được thành lập có 04 CCN đi vào hoạt động, thu hút được 89 dự án, giải quyết việc làm cho 4.626 lao động.
Hiện trạng Theo Sở Công Thương Vĩnh Phúc, công tác quản lý CCN theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg còn khá nhiều khó khăn. Với 14 CCN được thành lập thì mới có 03 CCN có doanh nghiệp đầu ...
Theo Thông tư này, cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp có hiệu lực (trước ngày 05/10/2009) muốn chuyển đổi thành khu công nghiệp phải ...
Do thiếu vốn? Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành đã tạo khung pháp lý thống nhất về quy hoạch, thành lập, mở rộng, đầu tư và quản lý ...
Theo đó, đối với các CCN có diện tích lớn hơn 75ha, đủ điều kiện theo quy định của Thông tư này sẽ chuyển đổi thành khu công nghiệp để thống nhất ...
Đại diện các Bộ Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Sở Công Thương các địa phương khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ; đại diện một số doanh ...
Do tình hình kinh tế trong năm 2012 vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư nên hầu hết các chủ đầu ...
Theo đó, đến năm 2020 sẽ phát triển 12 CCN với tổng vốn đầu tư ước tính là 2.932,25 tỷ đồng trên tổng diện tích đất quy hoạch là 549,11 ha. Cụ ...
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ...
Tính đến nay 02 khu công nghiệp đã thu hút được 51 dự án đăng ký đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực. Trong đó khu công nghiệp Lộc ...
Tại các KCN Đồng Nai, Tổng công ty Tín Nghĩa đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt kết quả ...